Turniej gwiazdkowy Zielonogórskiego Klub Sportowego w Drzonkowie

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego 13 października br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie i zarekomendował zadanie pn. "Gwiazdkowy turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży" do dofinansowania w wysokości 6 000,00 zł.

Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu Turnieju Gwiazdkowego w tenisie stołowym dla dzieci, młodzieży i osób starszych z Polski, Białorusi i Ukrainy zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego. Organizacja turnieju przyczyni się pośrednio do integracji społecznej, nawiązywaniu nowych znajomości, wzajemnego poznania języka, kultury i obyczajów wśród osób uczestniczących w turnieju, zapoznanie z historią regionu.

Zobacz również