Bez komunikacji nie ma integracji

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego 13 października br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego "Rozwój" i zarekomendował zadanie pn. "Bez komunikacji nie ma integracji" do dofinansowania w wysokości 6 500,00 zł.
Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu kursu języka polskiego skierowanego do młodzieży szkolnej z Ukrainy w liczbie 30 godzin, połączonego z warsztatami interakcji społecznych w liczbie 25 godzin.

 

Zobacz również