Łagów zmodernizuje przepompownię

Pobierz PDF
Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej – to kolejny projekt w ramach RPO Lubuskie 2020 gminy Łagów. Umowę jego realizację podpisał członek zarządu Marcin Jabłoński

Celem projektu jest przebudowa posiadanej infrastruktury komunalnej (przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej), zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków dla mieszkańców miejscowości Łagów. Istniejąca przepompownia zbiera ścieki z miejscowości Łagów, Łagówek, Jemiołów. Sieniawa, Wielopole. Zarówno pompy w przepompowni jak i istniejące urządzenia oraz rurociągi są w bardzo złym stanie technicznym. Obecna zabudowa zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Realizacja projektu pozwoli na płynne odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Łagów oraz zabezpieczy okoliczne jezioro przed niekontrolowanymi wyciekami ścieków. Jak podkreślał Wójt Łagowa  - Czesław Kalbarczyk realizacja inwestycji zwiększy wydolność instalacji wodno-kanalizacyjnej w gminie. - Dziś mówimy o budowie nowej przepompowni ścieków. Bez środków unijnych nie bylibyśmy w stanie wykonać inwestycji, które realizujemy. Stara przepompownia usytuowana jest przy samym jeziorze, wybudowana jest 30 lat temu i nie jest do końca wydolna, szczególnie w okresie turystycznym. Potrzebujemy więc modernizacji – wyjaśnił.

Projekt realizowany jest w ramach działania Środowisko i kultura. - Samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  miał na ten cel do dyspozycji 250 mln zł. Większość tych środków została już rozdysponowana. To ponad 70 umów. Ta, którą dziś podpisujemy ma posłużyć uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej. To projekt o wartości ponad 2 mln zł, dofinansowanie to ponad 1,1 mln zł. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom brakujące jeszcze elementy infrastruktury komunalnej będą szybko i sprawnie zrealizowane, bo oprócz walorów przyrodniczych tego miejsca potrzebne jest zadbanie o to, żeby ogromna rzesza turystów, która mam nadzieje tu w niedługim czasie trafi czuła się bezpiecznie – zaznaczył członek zarządu Marcin Jabłoński. Podkreślał, że ważne jest to, że gmina stara się te kwestie kompleksowo rozwiązać. - To dobrze, kiedy projekty realizowane z RPO uzupełniają się nawzajem i tworzą efekt synergii. Dzięki temu systemowe rozwiązania są pełniejsze – dodał. Chodzi o wcześniej realizowany przez gminę projekt w ramach RPO „Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie” – wartość projektu: 2,6 mln zł, dofinansowanie: 2,1 mln zł.

 

#UEdlaPolski #UEdlaLubuskie #FunduszeUE #UE

Galeria: Podpisanie umowy RPO w Łagowie

Zobacz również