Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 16 października 2020 r.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 16 października 2020 r. o godz. 12:00 w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2020 roku.
  3. Przyjęcie protokołu nr 5/2020 z dnia 4 września 2020 r.
  4. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

Zobacz również