Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 16 października 2020 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 16 października 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 4. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2020 roku.
 5. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek ochrony zdrowia – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, za I półrocze 2020 roku.
 6. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie za okres 01.01.2020 – 30.06.2020.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Województwo Lubuskie jednostkom samorządu terytorialnego w związku z COVID-19.  
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy (dot. Gminy Bytom Odrzański).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy (dot. Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej. 
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
 15. Przyjęcie protokołów nr 6/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. i nr 7/2020 z dnia 4 września 2020 r.
 16. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

Zobacz również