O stanie epidemicznym w regionie

Pobierz PDF
Obradował Wojewódzki Zespół ds. opracowania strategii działań związanych ze zwalczanie epidemii COVID-19 pod przewodnictwem wojewody lubuskiego. Udział w spotkaniu wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podziękowania za gotowość

Podczas spotkania wojewoda lubuski Władysław Dajczak podziękował za gotowość podejmowania wyzwań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślał, że tylko wspólne działania mogą przynieść efekty. Podsumował akcję ewakuacji Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. - Lekceważenie podstawowych zasad i norm skutkuje takimi sytuacjami. Obecnie DPS jest odkażany i zostanie przekazany miastu. Chcemy, aby pacjenci wrócili tam jak najszybciej. Plan jest taki, żeby w obiektach zostały wydzielone na izolatorium. Podziękował dyrektorom szpitali w Torzymiu i Drezdenku i Gorzowie bez wahania podjęto decyzję o przyjęciu pensjonariuszy. - Cieszę się, że szpitale samorządowe stanęły na wysokości zadania i są w gotowości – zapewniała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Podczas spotkania dyrektorzy i przedstawiciele szpitali poinformowali o sytuacji w swoich jednostkach. Dorota Konaszczuk – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zaapelowała o bezwzględne przestrzeganie procedur medycznych przez kadrę medyczną.

Rada zdrowia apeluje o testy

Marszałek przedstawiła tezy zawarte w apelu Lubuskiej Rady Zdrowia. - To takie podsumowanie oddolne, jakich działań oczekujemy. Chcę zapewnić, że wszystkie ręce na pokład, ze możecie na mnie liczyć i na samorząd województwa – podkreślała.  Chodzi o zwiększenie możliwości kierowania na testy i zwiększenie liczby wykonywanych testów. Samorząd województwa zakupił urządzenia do testowania dla szpitali w Gorzowie i Zielonej Górze oraz testy. Zamówił także takie urządzenia dla szpitali w Żarach i Nowej Soli. – Wiem, że są problemy z zakupem tych urządzeń. Pod miejscami testowania są potężne kolejki, więc jest potrzeba wzmocnienia w tym zakresie – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wnioski Komisji Zdrowia

Marszałek przedstawiła także wnioski zawarte w stanowisku Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w sprawie podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne w województwie lubuskim w związku z epidemią COVID-19.

Pierwsza kwestia, to braki kadry medycznej. – Dotyczy to szczególnie lekarzy anestezjologów. Prosimy, aby nakładanie dodatkowych obowiązków, konieczność zwiększania liczby łóżek łączyło się z przekierowaniem lekarzy. Coraz częściej potrzebne są respiratory, ale nie ma ich kto podłączyć – podkreślała marszałek. Apel dotyczy także wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią przekazanie środków finansowych budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Unii Europejskiej na dodatki do wynagrodzeń dla kadry medycznej oraz pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. – Samorząd województwa w ramach środków unijnych przekazał pieniądze na dodatkowe wynagrodzenia dla opiekunów społecznych w DPS, natomiast nie możemy przekazywać środków dla kadry medycznej i pracowników sanepidu. Prosimy o taką zmianę przepisów, żeby było to możliwe- podkreślała E.Polak.

Kolejny wniosek dotyczy zakupu sprzętu wysokospecjalistycznego. Do tej pory samorząd województwa w ramach środków unijnych i budżetu województwa zakupił urządzenia za ponad 40 mln zł. Korzystał w tym zakresie z tzw. ustawy covidowej, której zapisy przestały obowiązywać. W ubiegłym tygodniu przekazał kolejne środki na kolejne inwestycje i zakupy w lubuskich szpitalach, m.in. 1 mln zł na zakup kolejnych respiratorów. - Apelujemy o wydłużenie tej ustawy i umożliwienie realizacji zakupów z pominięciem procedur zamówień publicznych – podkreślała marszałek.

Komisja Zdrowia w swoim stanowisku zwraca także uwagę na konieczność organizacji dodatkowych łóżek. Marszałek podkreślała, że jest możliwość utworzenia takich miejsc inwestycjach, których realizacja dobiega końca: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz oddziale hematologii (Gorzów Wlkp.). - Możemy przyspieszyć oddanie do użytku tych obiektów, jeżeli otrzymamy dodatkowe środki na wyposażenie. Udało się uzyskać dodatkowe zgodę Komisji Europejskiej na przekierowanie środków unijnych na wyposażenie tych dwóch obiektów. Jednak cały czas czekamy na opinię wojewody.  Chcemy zorganizować prowizorycznie dodatkowe łóżka zakaźne, prosimy o wsparcie wyposażenia – mówiła E.Polak.

W stanowisku Komisji znalazły się także kwestie finansowania szpitali w czasie pandemii. Chodzi o finansowanie realizowanych świadczeń i wszystkich procedur. W pierwszej fazie epidemii wprowadzone zostały rozwiązania pozwalające na przekazywanie podmiotom leczniczym przez Narodowy Fundusz Zdrowia 1/12 kontraktu – niezależnie od wysokości wykonania ryczałtu. Takie rozwiązanie pozwalało na utrzymanie płynności finansowej przez jednostki. Zostało wstrzymane. – Apelujemy więc o przekazanie 1/12 ryczałtu awansem. Prosimy też o uchylenie nakładania korekt ryczałtu szpitalom postawionym w stan gotowości. To działanie spowodowało zachwianie płynności finansowej podmiotów leczniczych, które obecnie ponoszą wyższe koszty funkcjonowania, a nie mają możliwości realizowania kontraktu w pełnym zakresie – podkreślała marszałek.

Marszałek zaapelowała także o zwiększenie dostępu do szczepień na grypę, szczególnie seniorom oraz zwiększenie zapasów środków ochrony indywidualnej.

Szpitale mogą liczyć na samorząd, czy na rząd też?

Elżbieta Anna Polak podkreślała, że obecnie wszystkie środki kierowane są na walkę z COVID-em. Liczę na takie samo podejście pana wojewody i Ministra Zdrowia, bo bez dodatkowych środków nakładane zadania są niemożliwe realizacji – wyjaśniła. Podkreśliła także, że za zabezpieczenie mieszkańców odpowiada wojewoda, jednak zawsze może liczyć na samorząd województwa.

Uczestnicy spotkania pytali także o możliwości finansowania zakupów dla szpitali powiatowych. – Samorząd województwa przeznaczył na walkę z pandemią 118, 7 mln zł. Objęliśmy pomocą nie tylko szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, ale wszystkie postawione w stan gotowości, a dodatkowo również w Nowej Soli i Krośnie Odrz. Oraz DPS-y. Chcę podkreślić, że w tym czasie, kiedy negocjowaliśmy przekierowanie środków unijnych, musieliśmy zrezygnować z niektórych zadań. Inni dysponenci nie zrobili tego, jak np. prezydenci miast, którzy dysponują środkami z ZITów. Z budżetu państwa nasze szpitale otrzymały łącznie 5 mln zł na walkę z pandemią. To przecież państwo ma zapewnić skuteczna walkę z covidem, a nie samorząd województwa.  Oczekuje więc od pana wojewody i Ministra Zdrowia, żeby te dodatkowe potrzeby teraz przed druga falą finansować  z budżetu państwa. My nie posiadamy już środków unijnych, ponieważ obecna perspektywa się kończy. Złożyliśmy jednak 15 projektów do Planu Odbudowy, którego celem jest wzmocnienie systemu ochrony zdrowia. Powinniśmy się jako województwo maksymalnie zawalczyć o wsparcie z budżetu państwa i Planu Odbudowy – podkreślała. Zaznaczyła też, że samorząd woj. bierze na siebie odpowiedzialność i zaopatruje szpitale, nie czekając na wsparcie rządowe. - Mamy jeszcze przed sobą negocjacje przekierowania 6 mln zł i te środki chcemy przeznaczyć na dodatkowe zakupy w szpitalach powiatowych – dodała.

Zobacz również