Lubuskie Forum Edukacyjne

Pobierz PDF
Lubuskie Forum Edukacyjne
W ramach II Konwentu Marszałków RP odbywającego się w województwie lubuskim, 24 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się Lubuskie Forum Edukacyjne.

Obrady zespołu były dopełnieniem tematyki edukacyjnej poruszanej podczas trwającego Konwentu Marszałków. O oświacie w dobie pandemii dyskutowali m. in.  dr Jarosław Wagner, dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który mówił o narzędziach do nauki on-line potrzebnych we współczesnej edukacji. Natomiast Jerzy Kaliszan, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. poruszył sprawę możliwości wsparcia nauczycieli w dobie nauczania zdalnego. Swoje dobre praktyki, dotyczące edukacji w czasie pandemii prezentowali dyrektorzy szkół: Paweł Juckiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli oraz Tomasz Pluta Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Poruszono też palący dziś temat - edukacji ekologicznej. O potrzebie takiej edukacji i budowaniu bezpieczeństwa klimatycznego mówił Czesław Fiedorowicz, Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa–Bóbr.

Na spotkaniu podczas Lubuskiego Forum Edukacyjnego przedstawione zostały prezentacje poświęcone m. in. następującym zagadnieniom:

  1. Nowoczesna Edukacja - narzędzia do nauki online
  2. Czy oświata online jest SMART? I czy tylko na czas pandemii?
  3. Edukacja ekologiczna
  4. Realizacja zdalnego kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

Do pobrania

Zobacz również