Polemika do rozmowy w Radiu Zachód

Pobierz PDF
W związku z nieprawdziwymi informacjami, które padły podczas rozmowy z radną województwa Małgorzatą Gośniowską-Kola na antenie Radia Zachód 13 października publikujemy polemikę do ww. wypowiedzi.

W rozmowie, pani radna wykazuje się ignorancją, myli zadania i kompetencje oraz zakres odpowiedzialności wojewody i samorządu. Ja wiem, że pani radna obsesyjnie myśli o Marszałku, ale za zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii odpowiada akurat Wojewoda. Dzisiaj  gdy sytuacja jest dramatyczna  pyta jak samorząd wspiera szpitale w walce z COCID-19. My nie próżnowaliśmy od początku pandemii wspieraliśmy wszystkie działania szpitali postawionych w stan gotowości przez Wojewodę Lubuskiego. Samorząd województwa łącznie na walkę z pandemią przekazał 118,5 mln zł. Wojewoda 5 mln zł.

 

To jest bardzo konkretna pomoc:

  • 5 mln zł (w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego – na zakup testów
  • 9 mln zł (w ramach RPO Lubuskie 2020) na środki ochrony osobistej
  • 36 mln zł (w ramach RPO Lubuskie 2020) - na sprzęt ratujący życie i 4 karetki pogotowia
  • 8,25  mln zł (z własnego budżetu) - na prace remontowo-budowlane w celu wykonania izolacji, również zabezpieczenie respiratorów, środków do dezynfekcji i ochrony
  • 30 mln zł z UE  - wynegocjowaliśmy na oddział dziecięcy w Zielonej Górze i sprzęt wysokospecjalistyczny w Gorzowie Wlkp.
  • 6 mln zł (w ramach RPO Lubuskie 2020) przekierujemy na kolejne działania umożliwiające bezpieczne leczenie, także w szpitalach powiatowych.
  • Nie zapomnieliśmy o DPS, chociaż samorząd nie jest ich organem prowadzącym. 24,5 mln zł przeznaczyliśmy na dopłaty do wynagrodzeń i środki ochrony osobistej pracowników bezpośrednio zajmujących się podopiecznymi.
  • Pomocą objęliśmy nie tylko szpitale postawione w stan gotowości, czyli  szpitale w Zielonej Górze, Gorzowie, Torzymiu, Sulechowie, Żarach na Wyspie i 105 Wojskowy w Żarach, w Szprotawie, ale także szpitale w Krośnie Odrz. i Nowej Soli.
  • Do Krajowego Programu Odbudowy złożyliśmy cztery projekty w celu poprawy odporności systemu ochrony zdrowia w Lubuskiem – o wartości kilkaset milionów złotych.

 

Zarząd województwa zweryfikował wydatki budżetowe i zrezygnował z realizacji wielu przedsięwzięć. Również środki unijne przeznaczone były pierwotnie na inne cele. Jednak obecnie nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i życie mieszkańców regionu, więc wszystkie możliwe środki kierowane są na walkę z pandemią.

W rozmowie pani radna porusza także kwestię wskazanych przez prezesa Szpitala Uniwersyteckiego  potrzeb związanych z realizacją inwestycji zakładającej budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Informujemy, że jest to inwestycja zaplanowana i realizowana zgodnie z harmonogramem. Jej zakończenie i oddanie do użytku planowane jest na rok 2021. W wyniku negocjacji z Komisją Europejską uzyskaliśmy zgodę na przekierowanie 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Odpowiednie środki na ten cel zostaną także zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie województwa.

 

W związku z pandemią i zapotrzebowaniem na dodatkowe „ łóżka covidove”, Zarząd województwa wystąpił o przyspieszenie zakończenia tej inwestycji, żeby pomóc w tych dramatycznych okolicznościach. Koszty utworzenia dodatkowych łóżek covidowych powinien pokryć rząd z własnego budżetu.

Mamy dzisiaj ponad 5 tys. zakażeń, kolejne zgony, setki tysięcy na kwarantannie w tym premier Polski Mateusz Morawiecki, a pani radna PIS Małgorzata Gośniowska Kola zamiast docenić zaangażowanie samorządu lubuskiego w walce z pandemią serwuje słuchaczom złośliwe komentarze i oceny.

Zobacz również