Nowe Miasteczko-Bytom Odrz. drogą powiatową

Pobierz PDF
Droga asfaltowa.
Rozwijająca się sieć dróg oraz ich uwarunkowania prawne sprawiają, że kategorie niektórych z nich wymagają uporządkowania. Taka sytuacja dotyczy np. trasy wojewódzkiej nr 293 Nowe Miasteczko-Bytom Odrzański, która najpierw została wyremontowana przez ZDW, a teraz zyska rangę powiatową i przejdzie pod nadzór powiatu nowosolskiego.

Przekazanie drogi było możliwe dzięki dobrej współpracy samorządu województwa z lokalnymi włodarzami, czyli: Powiatem Nowosolskim, Gminą Bytom Odrzański i Gminą Nowe Miasteczko. Rozmowy zaowocowały podpisaniem na początku 2020 r. porozumienia, związanego z uporządkowaniem sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dodajmy, że prace nad porozumieniem zaczęły się jeszcze w 2019 r.

Województwo Lubuskie przez przekazaniem drogi zobowiązało się do jego wyremontowania. Udało się to zrealizować w dwóch etapach, których łączny koszt wyniósł blisko 1,4 mln zł. Prace objęły ponad 8 km trasy. Teraz na mocy porozumienia opiekę nad odcinkiem przejmie powiat nowosolski.

Tego typu porozumienia mają sporą wagę, ponieważ wiele odcinków dróg wojewódzkich nie ma charakteru wynikającego z usatwy, a działania opisane powyżej stanowią jedyną możliwość uporządkowania sieci drogowej w Województwie Lubuskim.

Zobacz również