Rada energetyki o transporcie niskoemisyjnym

Pobierz PDF
Elektromobilność i gazomobilność w transporcie to tematy XXIII posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energetyki, któremu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

W spotkaniu udział  wzięli także przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Spółek PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Tematami posiedzenia były:

- Elektromobilność – (przedstawiony został stan obecny oraz perspektywy rozwoju);

- Gazomobilność w transporcie;

- Realizacja zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie budowy stacji tankowania CNG na terenie Województwa Lubuskiego.

W kontekście obrad warto podkreślić, że Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na Polską Spółkę Gazownictwa obowiązek wybudowania pierwotnie 76 punktów tankowania gazem ziemnym w postaci CNG. Na terenie  Województwa Lubuskiego przewidziane są dwa takie punkty, po jednym w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Galeria: Lubuska Rada Energetyki

Zobacz również