Pomoc z Niemiec trafiła do Zaboru

Pobierz PDF
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze raz jeszcze skorzystało na świetnej współpracy województwa lubuskiego z księciem pruskim Franzem Friedrichem Prinzem von Preussenem. Tym raz odpowiedział na zgłaszane potrzeby sprzętowe placówki, zgłaszane przez dyrekcję. Dzięki pomocy księcia centrum zyskało m.in. ozonator i lampy dezynfekcyjne.

Modelowa współpraca lubusko-niemiecka zaowocowała dostarczeniem ozonatora o dużej wydajności, 4 dezynfekcyjnych lamp UV oraz sprzętu biurowego. Dary dotarły już do Zaboru i są w pełni użytkowanie, co jest świetną wiadomością, ponieważ były bardzo potrzebne w związku z pojawiającymi się wśród pacjentów oraz pracowników symptomami koronawirusa. Dezynfekcja sal otrzymanym sprzętem pomoże w walce z epidemią

Długa historia pomocy

Książę Franz Friedrich Prinz von Preussen od wielu lat pomaga Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Wystarczy wspomnieć chociażby, że przekazał placówce ponad 8,5 tys. euro zebranych podczas swojego jubileuszu 75. urodzin. Niemniej książę ze wsparciem nie ogranicza się tylko do Zaboru. W latach 2018 i 2019 zaangażował  się w organizowanie wsparcia na rzecz lubuskich jednostek zdrowia. Wtedy też Województwo Lubuskie otrzymało 256 elektrycznych łóżek szpitalnych oraz wyposażenie, których darczyńcą była Komandoria Zakonu Johanitów ze Szwajcarii. Dary odebrały: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Poza tym dzięki inicjatywie Franza Friedricha Prinza von Preussena, Muzeum Ziemi Lubuskiej wzbogaciło swoje zbiory o obraz olejny Cesarzowej Herminy z roku 1930/32, namalowany w pałacu w Zaborze przez Raffaela Schustera Woldana. Ten cenny dar został przekazany podczas uroczystości otwarcia reprezentacyjnej Sali Kryształowej w Pałacu w Zaborze w grudniu 2017 r.

Zobacz również