Przystosowanie jachtu Neptun do regat żeglarskich

Pobierz PDF

Harcerski Klub Żeglarski „Panta Rhei”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Przystosowanie jachtu Neptun do regat żeglarskich.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie m.in. na remoncie i odnowieniu kadłuba jednostki „Neptun” ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia antypoślizgowej funkcji wybranych powierzchni pokładu i siedzisk oraz odnowieniu listwy odbojowej.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 19 listopada br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Harcerskiego Klubu Żeglarskiego „Panta Rhei” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 9 500,00 zł.

 

Oferta została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3809/Oferta_Harcerskiego_Klubu_Zeglarskiego__E2_80_9EPanta_Rhei_E2_80_9D_w_Gorzowie_Wlkp/

Zobacz również