Kolejne miliony na szkolnictwo zawodowe

Pobierz PDF
Fot. Zdjęcie ze strony www.medyk.zgora.pl
Cztery lata i ponad 170 mln zł to bilans programu wsparcia szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez samorząd województwa. Dziś decyzją zarządu województwa suma ta powiększyła się o kolejne 3,7 mln zł. Pieniądze otrzymają Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

- W ramach programu prowadzonego od 2016 r., wspieramy uczniów szkół zawodowych i techników. Przeznaczyliśmy duże środki na atrakcyjne kursy, szkolenia, staże i praktyki dla uczniów oraz nauczycieli szkół branżowych. Chcemy wyrównywać szanse, a także oferować młodym Lubuszanom najlepsze możliwości  – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

O przyznaniu unijnego wsparcia zdecydował zarząd województwa na posiedzeniu 24 listopada. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze otrzyma 2,8 mln zł. Na blisko 1 mln zł może za to liczyć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. Placówki planują dodatkowe kursy i szkolenia. Mają też zamiar zorganizować doradztwo zawodowe, staże u pracodawców oraz zadbać o doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Projekty realizowane będą w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie (CKZIU „Medyka” w Zielonej Górze”) i ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" (CKZIU „Medyk” w Gorzowie Wlkp.).

Zobacz również