Konwent Marszałków w Lubuskiem

Pobierz PDF
26 listopada odbyły się obrady ostatniego w Lubuskiem Konwentu Marszałków RP. Wśród tematów znalazły się: pandemia koronawirusa, przemoc domowa, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, fundusze unijne. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Już po raz trzeci marszałkowie województw spotykali się w województwie lubuskim. Dwa razy: w Lubniewicach i Zielonej Górze włodarze polskich regionów spotkali się na żywo. Dziś z uwagi na pandemię obrady odbyły się w systemie online. -  W tym czasie gdy Lubuskie przewodzi w Konwentach Marszałków  staraliśmy się wybierać do debaty i dyskusji te tematy, które są ogólnopolskie, ważne. Również w tych obszarach przygotowujemy stanowiska – udało się uzgodnić tym razem aż 16. Ponieważ wciąż zmagamy się z pandemią, z programu nie schodzi ochrona zdrowia. Stąd też temat funduszy unijnych, bo groźba weta jest niezgodna z tym, co robią samorządy. Podjęliśmy dziś też temat z obszaru polityki społecznej w pandemii: przemocy w rodzinie i zdrowiu psychicznym wśród dzieci i młodzieży – mówiła podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak.

Poczas obrad marszałkowie przyjęli 16 stanowisk - wszystkie w załączeniu

W obradach udział wzięli:

* woj. dolnośląskie

- marszałek Cezary Przybylski

- wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

- wicemarszałek Grzegorz Macko

* woj. kujawsko-pomorskie

- wicemarszałek Zbigniew Ostrowski

* woj. lubelskie

- wicemarszałek Michał Mulawa

* woj. łódzkie

- marszałek Grzegorz Schreiber

* woj. małopolskie

- marszałek Witold Kozłowski

* woj. mazowieckie

- marszałek Adam Struzik

- wicemarszałek Wiesław Raboszuk

- członek zarządu Elżbieta Lanc

* woj. opolskie

- wicemarszałek Roman Kolek

* woj. podkarpackie

- marszałek Władysław Ortyl

- wicemarszałek Piotr Pilch

* woj. podlaskie

- marszałek Artur Kosicki

- wicemarszałek Marek Olbryś

* woj. pomorskie

- marszałek Mieczysław Struk

- wicemarszałek Wiesław Byczkowski

- członek zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska

* woj. śląskie

- członek zarządu Izabela Domagała

* woj. świętokrzyskie

- marszałek Andrzej Bętkowski

* woj. warmińsko-mazurskie

- marszałek Gustaw Brzezin

* woj. wielkopolskie

- marszałek Marek Woźniak

- członek zarządu Paulina Stochniałek

* woj. zachodniopomorskie

- wicemarszałek Olgierd Kustosz

- członek zarządu Anna Bańkowska

 

Wśród prelegentów znaleźli się:

 

1. dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

2. Pani Małgorzata Jarosińska- Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

3. Pan Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

4. Pan Tomasz Gibas, Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

5. dr nauk medycznych p. Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych

7. Pan Marek Działoszyński, Prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego sp. z o.o. w Zielonej Górze

8. Pan Jerzy Ostrouch, Prezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

9. dr hab. nauk medycznych Barbara Remberk, Konsultant Krajowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

10. Pan Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju

Regiony mają głos

Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Galeria: III posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w województwie lubuskim

Do pobrania

Zobacz również