Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 07 grudnia 2020 r. o godz. 8:30. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
  3. Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
  4. Przyjęcie protokołu nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 listopada 2020 roku.

 

  1. Sprawy różne.             

      

Zobacz również