Są pieniądze na budowę i remonty dróg

Pobierz PDF
Już od 11 stycznia w ramach PROW będzie można złożyć wnioski na „Budowę i modernizację lokalnych dróg”. - W puli jest 3,3 mln euro - zaznacza wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. O pieniądze mogą się starać gminy, powiaty oraz związki międzygminne i powiatów.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Pojawiają się też pytania o wkład własny. - W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, koszty kwalifikowalne stanowiące wkład własny beneficjenta, nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – podkreśla wicemarszałek Tomczyszyn.

Dokumenty należy złożyć do 29 stycznia do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120. Formularze wniosków o: przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, płatność oraz umowy znajdują się na stronie www.prow.lubuskie.pl.

Maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3 mln zł.

 

Zobacz również