Wsparcie dla zagrożonych ubóstwem w Gminie Trzebiel

Pobierz PDF
W piątek (12 lutego) Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porcyki podpisał umowę na dofinansowanie wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Trzebiel.
12 lutego br. wicemarszałek Łukasz Porcyki podpisał umowę na dofinansowanie wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Trzebiel.

rząd województwa wspiera projekty dotyczące pomocy osobom w trudnej sytuacji. W piątek wicemarszałek Łukasz Porcyki podpisał jedną z takich umów. Dzięki niej dofinansowane zostaną działania mające na celu pomoc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Trzebiel.

Projekt „Bardziej samodzielni! - Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone” obejmie wsparciem 60 osób (w tym 45 kobiet). Dzięki niemu zostanie zwiększona liczba osób objętych usługami społecznymi, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt zaproponuje uczestnikom:

  1. usługi opiekuńcze,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
  3. urozmaicone zajęcia w Klubie Seniora.

W ramach działań planowane jest zwiększenie kompetencji u 10 opiekunów.

  • Całkowity koszt projektu: ponad 953,5 tys. zł
  • Dofinansowanie: ponad 810,4 tys. zł
  • Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2021 r. do końca 2022 r.
4a4a2873.jpg

Powiązane wiadomości

Galeria zdjęć

Zobacz również