O problemach z uzależnieniami w dobie pandemii

Pobierz PDF
Raport z realizacji w 2020 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 przyjął na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa Lubuskiego. Sprawozdanie trafi teraz pod obrady Sejmiku.

Realizacja zadań z Programu monitorowana jest raz do roku, a wnioski końcowe prezentowane są w corocznym raporcie. Najnowszy zawiera informacje o działaniach podejmowanych przez samorząd województwa lubuskiego w 2020 roku, a więc trudnym okresie, związanym z walką z pandemią koronawirusa.

Przypomnijmy, że głównym celem Programu jest profilaktyka i rozwiazywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami. Samorząd realizuje zapisy Programu m. in. przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Cele Programu realizowane są w trzech obszarach: promocji zdrowia, profilaktyki oraz redukcji szkód i rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Na realizację zadań wynikających z Programu w 2020 roku w budżecie samorządu województwa lubuskiego zaplanowano łącznie kwotę 160.737 zł, na którą składały się środki pozostałe z roku 2019 w kwocie 100.737 zł oraz części wpłat z 2020 roku, tj. 60.000 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 117.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe -110.000 zł,

- na realizacje innych zadań wynikających z Programu - 7.000 zł.

Środki finansowe w kwocie 81.887 zł w 2020 roku, zostały przeniesione na 2021 rok na realizację zadań wynikających z Programu.

Patrz obok: Raport realizacji w 2020 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021

Do pobrania

Zobacz również