Inicjatywy Młodzieżowe - ostatnia szansa na zgłoszenie

Pobierz PDF
Do końca tygodnia można składać wnioski w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Blisko milion złotych przeznaczonych zostanie na aktywizację młodzieży i realizację ich pomysłów.

– Budżety obywatelskie to jeden z priorytetów samorządu województwa. Od lat realizujemy konkursy na inicjatywy młodzieżowe i senioralne, wspierając wiele wartościowych projektów. Pomimo pandemii oraz trudnej sytuacji także w tym roku konsekwentnie kontynuujemy ideę budżetów obywatelskich – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Tegoroczna edycja LOIM nawiązuje aż do pięciu sfer aktywizacji uczestników zadań: promowania idei świadomości obywatelskiej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, praworządności w państwie demokratycznym, przestrzegania praw człowieka oraz promowania wolontariatu. Powyższa tematyka związana jest z aktualnie panującą sytuacją. Ważne, by projekty angażowały młodzież, bo do nich skierowany jest ten konkurs. Po środki mogą sięgnąć stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W porównaniu do poprzednich edycji czeka też większe dofinansowanie. Tym razem na pojedynczy projekt można uzyskać dofinasnownie do 15 tys. zł.

O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Termin złożenia oferty elektronicznej w Generatorze eNGO mija o godz. 15.30 ostatniego dnia naboru wniosków tj. 19 marca 2021.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji na stronie:

https://bip.lubuskie.pl/826/3889/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_w_2021_roku_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_pn___E2_80_9ELubuskie_Obywatelskie_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D_w_obszarze_dzialan_promocyjnych_wplywajacych_na_aktywizacje_mlodziezy_do_realizacji_zadan_publicznych/?fbclid=IwAR2CLFdh4vk5wgd9jnpJOBy6ry5S8DOtGxJnu10Au3S1Fw6IAJ87JcJFdKI

 

 *Fotografia z rozstrzygnięcia trzeciej edycji Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

Zobacz również