Niemcy: Polska obszarem o wysokiej zachorowalności - praktyczne informacje

Pobierz PDF

Polska została zakwalifikowana jako obszar wysokiego ryzyka. Rozporządzenie obowiązuje od niedzieli, 21 marca 2021, od godz. 0.00. W związku z powyższym, nie wprowadzono rozporządzenia odnośnie kontroli granicznych.

 

I. Konsekwencje prawne

1. Zasada obowiązkowego badania przed wjazdem
 
Jeśli państwo zostanie uznane za obszar wysokiego ryzyka, oznacza to, że przed wjazdem obowiązkowe jest przeprowadzenie testu. Każdy, kto wjeżdża do Republiki Federalnej Niemiec 
z obszaru wysokiego ryzyka zachorowalności, musi wykazać ujemny wynik testu na koronawirusa.
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

2. Zwolnienia z obowiązkowego testowania

 

Z obowiązku testowania przed wjazdem istnieją następujące wyjątki:

2.1. Uregulowane przez rząd federalny w rozporządzeniu CoronaEinreiseVO (rozporządzenie dot. wjazdu w związku z sytuacją epidemiczną koronawirusa)
               
 • Osoby, przejeżdżające tranzytem, bez zatrzymywania się
 • Osoby transportujące towary albo podróżnych w transporcie zbiorowym, jeżeli ich pobyt nie będzie dłuższy niż 72 godziny,
 • Osoby, które mają uzasadniony powód, mogą zostać zwolnione z obowiązku testowania przez właściwy organ przed wjazdem.

Ważne! Nie ma obowiązku dalszego testowania!

2.2 W Brandenburgii obowiązuję też inne wyjątki, które zostaną wprowadzone w formie rozporządzenia przez powiaty i miasta powiaty na granicy. Następujące grupy osób będą zwolnione 
z obowiązku testowania przed wjazdem:
 

Ważne! Następujące osoby muszą być poddane obowiązkowi testowania najszybciej jak tylko możliwe po wjeździe

 • Odwiedziny krewnych 1. stopnia,
 • Odwiedziny małżonek i małżonków, partnerek i partnerów, osób towarzyszących, zarejestrowanych partnerek życiowych lub zarejestrowanych partnerów życiowych, jeżeli nie należą do tego samego gospodarstwa domowego,
 • Wizyty w celu sprawowania wspólnej opieki lub prawa dostępu.

 

Ważne! Następujące osoby muszą być poddane obowiązkowi testowania najszybciej jak tylko możliwe po wjeździe i 2 razy w tygodniu

Ø  Wjazd osób prowadzących działalność zawodową na podstawie umowy o pracę
w Brandenburgii,
Ø  Wjazd osób zamieszkałych w Brandenburgii, wykonujących działalność zawodową na podstawie umowy o pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Ø  Wjazd osób w celu podjęcia studiów, nauki lub szkolenia zawodowego,
Ø  Wjazd osób zamieszkałych w Brandenburgii, które przyjeżdżają do Rzeczypospolitej Polskiej na studia, do szkoły lub przyuczenia zawodowego lub korzystają z oferty opieki dziennej nad dzieckiem.
 
W innych krajach związkowych mogą obowiązywać inne uregulowania.


Wskazówki techniczne:

 • Zasadniczo akceptowane są testy PCR i szybkie testy. Wynik testu musi być dostępny w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i zawsze należy go mieć przy sobie.
 • Zaświadczenie od pracodawcy lub instytucji edukacyjnej w języku niemieckim należy mieć przy sobie.

3. Obowiązek kwarantanny

Osoby zwolnione z obowiązku poddania się badaniu przed wjazdem do kraju również nie podlegają obowiązkowi kwarantanny, tj. grupy osób wymienione powyżej, które są zwolnione z obowiązku testowania przed wjazdem, nie podlegają obowiązkowi kwarantanny, ale muszą zostać przebadane po wjeździe (patrz wyżej).
Ponadto, inne grupy osób są zwolnione z obowiązku kwarantanny w Brandenburgii. Osoby, które nie należą do żadnej z tych wyjątkowych grup, mają obowiązek separacji 10 dni, skrócenie jest możliwe od 5 dnia po otrzymaniu negatywnego wyniku testu.
 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv

II.  Możliwości testowania

Brandenburgia rozszerza oferty testowania na granicy. Na przejściach granicznych powstaną centra testowania:

 • Autostrada BAB 15, Forst-Erlenhorst (Olszyna)
 • Bundesstraße B 97, Guben-Gubinchen (Gubinek)
 • Bundesstraße B 1, Küstrin-Kietz-Küstrin (Kostrzyn)
 • Bundesstraße B 166, Schwedt-Nieder-Kränig (KrajnikDolny)

Ponadto, istnieje możliwość testowania na ogólnych stacjach testowych w Brandenburgii.

III. Obowiązek rejestracji

Klasyfikacja obszaru wysokiego ryzyka nie ma wpływu na już istniejący obowiązek rejestracji, wynikający z rozporządzenia CoronaEinreiseVO.

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf

 

Zobacz również