Obostrzenia na granicy - ważne informacje dla pracowników transgranicznych

Pobierz PDF
granica
Polska została uznana przez rząd federalny za obszar wysokiego ryzyka zachorowalności. Skutkuje to specjalnymi obowiązkami testowania przy wjeździe z Polski do Brandenburgii. Jednak rząd landu Brandenburgia wprowadził wyjątki dla osób dojeżdżających do pracy.

Wymagane są dwa negatywne wyniki testu na tydzień. Wyjątek stanowią pracownicy transgraniczni. Od nich wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy, które umożliwi wjazd na teren Brandenburgii. UWAGA! Potwierdzenie zatrudnienia umożliwia wjazd bez wcześniejszego testu. Test można wykonać w miejscu pracy lub w drodze do pracy.

W przypadku obcokrajowców, którzy są zatrudnieni w Brandenburgii, podlegają ubezpieczeniu społecznemu i mogą to udowodnić, przedstawiając aktualne pisemne potwierdzenie od swojego pracodawcy, pokryte zostaną koszty co najmniej jednego szybkiego testu w tygodniu, przeprowadzonego w publicznych stacjach testowych.  Przejazdy przez Brandenburgię osób dojeżdżających do pracy w innym kraju związkowym (np. w Berlinie), uważane są za tranzytowe. Przy wjeździe nie potrzebują wyniku testu, ale muszą jak najszybciej opuścić Brandenburgię.

 

Zobacz również