Profilaktyka na Dzień Zdrowia

Pobierz PDF
- Nasze zdrowie zależy w dużej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie szczególnie w czasie pandemii. Korzystajmy z programów profilaktycznych – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
  • „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy i piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” –realizacja programu została przedłużona do końca 2021 roku, a zadania realizowane w ramach projektu polegać będą na promocji i zachęcaniu mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów określanych jako tzw. „białe plamy”, do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia ww. nowotworów. W 2021 roku przewidziano przeprowadzenie internetowej kampanii informacyjno-edukacyjnej w Google Ads, która polegać będzie na wyświetlaniu banerów promujących badania profilaktyczne, podczas przeglądania przez Internautów różnych stron internetowych (niezwiązanych ze zdrowiem). Wartość całego projektu wynosi ponad 3 700 tys. złotych
  •  ”Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa  lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim (bez Zielonej Góry), żagańskim, żarskim” – w ramach projektu Partner - Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze rozpoczął realizację bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka jelita grubego. W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE zaplanowano wykonanie 1 800 badań kolonoskopowych do 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3 393 205,64zł. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Departament Ochrony Zdrowia, a partnerem strategicznym Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.

Aby pacjent mógł skorzystać z badania przesiewowego jelita grubego, musi spełnić następujące warunki, kwalifikujące do bezpłatnej kolonoskopii:

- osoby w wieku mieszczącym się w przedziale 55-64 lat lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzącym z rodziny HNPCC lub FAP,

- brak wykonanej kolonoskopii jelita grubego w okresie ostatnich 10 lat,

- osoby pracujące, uczące się lub mieszkające w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim (bez Zielonej Góry), żagańskim, żarskim.

Osoby spełniające powyższe kryteria do bezpłatnej kolonoskopii, mogą rejestrować się bezpośrednio w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze pod numerem tel. (68) 32 96 618 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Pozostali partnerzy projektu, u których można uzyskać informacje i zarejestrować się na badanie to to przychodnie lekarza rodzinnego:

- MEDKOL, pl. Kolejarza 1, 65-020 Zielona Góra, tel. 68 4521559, tel/fax. 68 4521558, e-mail: medkol@medkol.pl

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ, ul. Bolesława Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra, tel. 68 320 22 25, e-mail:  wspr@pogotowie.zgora.pl 

- VITA Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy, ul. Dworcowa 2, 67-106 Otyń, tel. 68 3550291, 68 3550951, e-mail: przychodnia@praktykavita.pl

- Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska. ul. Kopernika 2, 67-124 Nowe Miasteczko, Tel. +48 68 38 88 235

  • „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi. Wkrótce rozpocznie się realizacja  projektu, którego celem jest zwiększenie zgłaszalności Lubuszanek na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka piersi i szyjki macicy. Badania raka piersi dotyczyć będzie kobiet z powiatów gorzowskiego, sulęcińskiego, nowosolskiego, żarskiego i miasta Gorzowa Wlkp. a badania profilaktyczne raka szyjki macicy kobiet z powiatów międzyrzeckiego, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego i miasta Zielona Góra, a tym samym zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez działania wspierające, informacyjne i edukacyjne podejmowane w latach 2021-2023. Wartość projektu to ponad 2 mln. Zł.
  • Program polityki zdrowotnej – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2021 roku – to kolejna, czwarta edycja programu, na którą Zarząd  Województwa Lubuskiego przeznaczył kwotę 500 tys. zł, co pozwoli na wykonanie ok. 100 procedur zapłodnienia.

W lutym w ramach konkursu wyłoniono realizatora programu, a został nim ponownie Medi Partner Sp. z o.o. w Warszawie - Oddział INVIMED w Poznaniu.

  • Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego – program realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W krótce ogłoszony zostanie konkurs skierowany do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na realizację badań. Wysokość alokacji w konkursie wynosi 3 mln zł. 

Grupą docelową są mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku:

- 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat

- 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:Płuca - Komitet

W programie zastosowane zostanie badanie przeprowadzone za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej (LDCT). Szacuje się  przebadanie 7059 osób.

 

Zobacz również