Do utworzenia EUWT „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” coraz bliżej

Pobierz PDF
Rok 2021, mimo ciągle panującej pandemii covid-19, rozpoczął się solidną kontynuacją przygotowań do powołania EUWT „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”, pierwszej takiej inicjatywy na naszym zachodnim pograniczu, która już wkrótce stanie się oficjalna.

Od początku wszystkie działania w tym kierunku koordynuje Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT, któremu szefuje Radosław Brodzik. To z jego inicjatywy w dniach 24.02.2021 r. oraz 24.03.2021 r. przeprowadzono spotkania robocze online na platformie Zoom potencjalnych polskich i niemieckich członków inicjatywy. Głównym tematem wzajemnych konsultacji było omówienie uwag polskich i niemieckich ministerstw do projektu Statutu i Konwencji-dokumentów założycielskich EUWT, celem wypracowania ich ostatecznej wersji w brzmieniu polskim i niemieckim. W wyniku zdalnych rozmów dokonano również aktualizacji tabeli, przedstawiającej wysokość deklarowanych składek członkowskich, opracowanej na podstawie listownych (niemieccy członkowie) i mailowych (polscy członkowie) oświadczeń, które wpłynęły do UMWL.

Uzgodnione na obydwu konsultacjach projekty dokumentów przechodzą aktualnie kolejną, nieformalną, roboczą weryfikację w MSZ RP. Strona niemiecka nie wniosła tym razem żadnych uwag i poprawek.

Na 22.04.2021 r. Dyrektor Brodzik, jako reprezentant polskiej strony, zaplanował następne zdalne spotkanie z niemieckim potencjalnymi członkami EUWT w celu zaprezentowania ostatecznej wersji Statutu i Konwencji oraz przedstawienia dalszych kroków i odpowiedzialności w procedowaniu dokumentów.

Uroczystą inaugurację EUWT „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” przewiduje się w I połowie 2022 r.

Zobacz również