Lubuski obóz kajakarski

Pobierz PDF

Fundacja „Współpraca” Zielona Góra złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Lubuski obóz kajakarski", realizowane w okresie od dnia 07.06.2021 r. do dnia 01.09.2021 r.

Wniosek złożony przez fundację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne realizowane będzie na obszarze województwa lubuskiego. Głównym celem zadania będzie wykorzystanie czasu wolnego podczas ferii letnich w aspekcie szkolącym i przygotowującym zawodników AZS AWF Gorzów do zawodów poprzez organizację dwóch obozów sportowych w Lubniewicach.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Fundacji „Współpraca” Zielona Góra i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 3.000,00 zł.

 

Oferta została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3946/Oferta_Fundacji__E2_80_9EWspolpraca_E2_80_9D_w__Zielonej_Gorze/

Zobacz również