Obóz sportowy w Lubniewicach

Pobierz PDF

Fundacja „Współpraca” Zielona Góra złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Sport to też patriotyzm", realizowane w okresie od dnia 24.05.2021 r. do dnia 01.08.2021 r.

Wniosek złożony przez fundację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne realizowane będzie na obszarze województwa lubuskiego. Głównym celem zadania będzie wykorzystanie czasu wolnego podczas ferii letnich w aspekcie edukacyjnym i sportowym poprzez organizację obozu sportowego w Lubniewicach dla osób z rodzin niezamożnych.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Fundacji „Współpraca” Zielona Góra i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 3.000,00 zł.

 

Oferta została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3945/Oferta_Fundacji__E2_80_9EWspolpraca_E2_80_9D_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również