II Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w golfie

Pobierz PDF

Stowarzyszenie „Przytok Golf Resort” Zielona Góra złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "II Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego", realizowane w okresie od dnia 08.05.2021 r. do dnia 30.05.2021 r.

Wniosek złożony przez fundację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne realizowane będzie na obszarze województwa lubuskiego. Głównym celem zadania będzie organizacja turnieju golfowego na czterech lubuskich polach golfowych znajdujących się odpowiednio w Kalinowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. oraz w Słubicach.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia „Przytok Golf Resort” Zielona Góra i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 6.000,00 zł.

 Oferta została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3953/Oferta_Stowarzyszenia__E2_80_9EPrzytok_Golf_Resort_E2_80_9D_w_Zielonej_Gorze/

 

 

 

Zobacz również