Seminarium karate dla Lubuszan!

Pobierz PDF

Klub Karate Kontra Żary złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Zorganizowanie seminarium karate dla mieszkańców województwa lubuskiego", realizowane w okresie od dnia 28.05.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

Wniosek złożony przez klub spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne realizowane będzie na obszarze województwa lubuskiego. Głównym celem zadania będzie organizacja seminarium karate. W ramach seminarium odbędą się treningi na sali sportowej wyposażonej do sztuk walki oraz konsultacje techniczne z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Klub Karate Kontra Żary i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 3.000,00 zł.

 

Oferta została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3955/Oferta_Klubu_Karate_Kontra_w_Zarach/

Zobacz również