Lubuskie walczy z rakiem płuc

Pobierz PDF
- Mamy dobre informacje dla mieszkańców Lubuskiego. Rusza program „Zdrowe płuca Lubuszan”. Profilaktyka w czasie pandemii ma szczególne znaczenie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wczesna diagnostyka szansą na wyleczenie  

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że zarząd województwa podjął decyzję i ogłoszono konkurs na realizację programu „Zdrowe płuca Lubuszan”. Przeznaczono na ten cel ponad 3,5 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 21 do 28 czerwca br. – Głównym celem programu jest wzrost poziomu wykrywalności nowotworu płuca we wczesnym etapie jego rozwoju wśród mieszkańców województwa lubuskiego. Program przeznaczony jest dla grup największego ryzyka – osób w wieku 55 -74 lat palących papierosy. Chcemy takim osobom pomóc, przez kilka lat udawało się to w regionie. Nasz program był realizowany w latach 2015, 2016 i 2017. Przebadano w tym czasie 1.349 osób. Skuteczność wykrywania raka jest wysoka, ponieważ stwierdzono zmiany nowotworowe płuc u 106 mieszkańców naszego regionu. Chcielibyśmy, aby te badania były powszechne. W regionie stawiamy na profilaktykę, na wczesną diagnostykę, bo tylko ona daje szanse na całkowite wyleczenie  – mówiła marszałek.  

Marszałek podkreślała, że samorząd od lat podejmuje szereg działań w zakresie profilaktyki zdrowia i jak pokazują doświadczenia, przynosi to pozytywne efekty. Realizowane są programy dotyczące raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi. - Obecnie negocjujemy kontrakt programowy i na programy profilaktyczne w nowej perspektywie chcemy przeznaczyć 63 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest na to duża szansa, żeby taką kwotę pozyskać. Liczymy również na środki z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie na szpitalnictwo, ochronę zdrowia, leczenie pocovidowe będzie specjalna pula. To są olbrzymie pieniądze – mówiła marszałek.      

Program jest skuteczny

- Co roku na nowotwór płuca umiera tyle samo osób, co wykrytych nowych przypadków - zaznaczył podczas konferencji dr n. med. Roman Lewandowski, Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. – Pomimo usilnych starań medyków, operacyjność raka płuca cały czas, od wielu lat utrzymuje się na mizernym poziomie, to około 15-16 proc. Oznacza to, że na 100 nowych wykrytych przypadków, jedynie taki odsetek możemy zoperować, tylko dlatego, że są w odpowiedniej fazie choroby. Stadium zaawansowania raka jest na tyle niskie, że możemy mówić o leczeniu operacyjnym, które daje prawie 97 proc. gwarancję, że nie będzie nawrotu choroby. Wszystkie pozostałe przypadki zawansowania w stadium II, III i IV sprawiają, że te wyniki są duże gorsze. Stąd właśnie rak płuca jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o zgony zarówno u mężczyzn jak i kobiet – mówił dr Lewandowski.       

Profesor podkreślał, że w latach, kiedy program był realizowany, widoczny był skok operacyjności, która wcześniej była poniżej średniej krajowej - około 13 proc. chorych z wykrytym nowy rakiem nadawała się do operacji. Po wdrożeniu programu, region znalazł się powyżej średniej. W 2019 r. operacyjność była na poziomie 18 proc., przy średniej krajowej 16 proc.  – Dość wczesne wykrycie tego nowotworu daje możliwość operowania metodą małoinwazyjną, co wiąże się z szybszą rekonwalescencją i szybszym powrotem do pracy. Dzięki wsparciu pani marszałek i zarządu dysponujemy sprzętem najnowszej generacji  - mówił lekarz.

W czasach pandemii ilość operacji torakochirurgicznych spadła o 50 proc. W ubiegłym roku wykonano także 30 proc. mniej operacji związanych z rakiem płuca w porównaniu do lat wcześniejszych. Wynika to z faktu, że chorzy mieli gorszy dostęp do diagnostyki – tomografii komputerowej, a następnie utrudniony dostęp do specjalisty i leczenia szpitalnego. – Tym bardziej się cieszę, że taki program będzie w regionie realizowany – przekonywał dr Lewandowski.

Szpital realizuje programy profilaktyczne  

Sebastian Ciemnoczołowski, Radny Województwa Lubuskiego, członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych podkreślał, że gdyby nie Europejski Fundusz Społeczny, ale także wkład z budżetu województwa, żaden z projektów profilaktycznych, nie byłby dziś realizowany. - W ostatnim czasie – jeszcze przed pandemią uruchomiliśmy w zielonogórskim szpitalu pierwszy program profilaktyczny z zakresu rehabilitacji za ok. 1 mln zł, gdzie ponad 300 pacjentów mogło bezpłatnie przejść taką rehabilitację. Ten projekt w dobie pandemii był kontynuowany – choć nieco przystopował i dzięki temu mogliśmy pozyskać 3,17 mln zł na zakup testów na covid (48 tys. testów). One zostały zużyte i rozliczone. Bez nich nie udałoby się ochronić pracowników w szpitalu i pacjentów, gdyby nie zakup tych testów. Obecnie kupujemy je ze swoich środków, ale już w ograniczonym zakresie – mówił radny. - Kolejny projekt, który teraz będziemy w szpitalu kontynuować dotyczy profilaktyki raka jelita grubego – kolonoskopia za ponad 3 mln zł, skierowany do osób powyżej 55 roku. Mam nadzieję, że rozpoczniemy też realizację kolejnego programu. To ważne, ponieważ jak mówili pani marszałek i pan profesor oraz eksperci, w związku z tym, że w pandemii nie można było diagnozować i robić systemowej profilaktyki, to dziś nie tylko jeżeli chodzi o choroby płuc, ale w ogóle choroby onkologiczne, będzie prawdopodobnie znaczny przyrost tego typu pacjentów – dodał radny.

Konkurs realizowany będzie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i  rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy na realizację Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu 3 529 411,77 zł.

Grupa docelowa  programu

Program skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego w wieku:

• 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat;

• 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

➢ ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, pył drzewny;

➢ ekspozycja na radon;

➢ indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;

➢ rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia;

➢ historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Pakiet badań: pulmonolog i tomograf

W pakiecie badań będą dwie bezpłatne konsultacje lekarskie-pulmunologiczne i bezpłatna niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej wraz z opisem. Badania powyższe dają szansę na wczesne wykrycie schorzeń układu oddechowego i zmian nowotworowych, co ma znaczący wpływ na stan zdrowia pacjenta, ale przede wszystkim daje większe szanse na wyleczenie i powrót do zdrowia i pełni sił.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

✓ podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

✓ organizacje pozarządowe,

✓ jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

 

Link do konkursu:

https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-06-07-00-iz-00-08-k03-21-w-ramach-rpo-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-6-regionalny-rynek-pracy-dla-dzialania-6-7-profilakt#tabs-2

Galeria: Szczepienia przeciw COVID-19, grypie oraz profilaktyki chorób nowotworowych płuc

Zobacz również