Przeciwdziałanie alkoholizmowi - seminarium

Pobierz PDF
5 kwietnia, w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się seminarium nt. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jego uczestnicy rozmawiali możliwościach realizacji zadań w tym zakresie.

Program

10.05 - 11.05     Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle przeglądu aktualnych działań i rekomendacji– KierownikDziału Programów LokalnychPaństwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie -Piotr Sędek

11.05 – 12.00    Wsparcie profesjonalnej kadry terapeutycznej w działaniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kroki w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu - Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, terapeuta uzależnień – Leszek Pieńczak

12.20 - 13.10     Rola sądu i nadzoru kuratorskiego w leczeniu odwykowym - Sędzia Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze – Katarzyna Kijowska

13.10 - 13.30     Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie abstynenckich postaw
i zachowań wśród dzieci i młodzieży
w świetle konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
- Bogusław Zaraza

Galeria: Seminarium: przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Zobacz również