O wdrażaniu gorzowskiego ZIT-u

Pobierz PDF
Ponad 40 podpisanych umów na kwotę przekraczającą 164 mln zł. To liczby opisujące dotychczasowe efekty funkcjonowania gorzowskiego ZIT-u. Z jego przedstawicielami spotkał się dziś (05.04) członek zarządu Marcin Jabłoński.

Celem spotkania było omówienie stanu wdrażania projektów oraz podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniejszego wykorzystywania środków europejskich w ramach RPO Lubuskie 2020. Podczas rozmów dokonano przeglądu poszczególnych projektów pod względem zaawansowania ich wdrażania, poziomu certyfikacji oraz omówiono problemy towarzyszące prawidłowej i terminowej ich realizacji. Sugestie oraz uwagi pojawiające się podczas spotkania miały charakter usprawniający współpracę.

Przedstawiciele ZIT MOF Gorzów Wielkopolski wskazali również techniczne problemy dotyczące realizowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych. Omówiono plany na przyszłość, by wyeliminować czynniki wpływające na opóźnienia w wydatkowaniu środków unijnych, jak również w zakresie realizacji kolejnych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ustalony został termin kolejnego spotkania, które odbędzie się 7 czerwca w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Przypomnijmy, że ZIT-y to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

 

Zobacz również