Posiedzenie plenarne Nr 2/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim

Pobierz PDF
21 maja 2019 roku odbyło się Posiedzenie plenarne Nr 2/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, które poprowadził Wiceprzewodniczący WRDS Pan Bogusław Motowidełko.
Obrady w całości poświęcone były systemowi oświaty, w tym kumulacji roczników, komfortowi nauczania w zaistniałej sytuacji, problemom organizacyjnym samorządów w przedmiotowym zakresie oraz zmniejszeniu ilości klas w szkołach licealnych na terenie Zielonej Góry. Gośćmi spotkania byli Pan Krzysztof Romankiewicz – Starosta Zielonogórski, Pan Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra, Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim, Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Podczas dyskusji goście przedstawili dane liczbowe dotyczące ilości absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, liczbę zaplanowanych miejsc w klasach pierwszych według poszczególnych typów szkół (w liceach, technikach oraz szkołach branżowych) a także największe wyzwania organizacyjne samorządów związane z naborem podwójnego rocznika do szkół średnich, w tym konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i bazy lokalowej dla zwiększonej ilości uczniów. Istotnym tematem obrad były kwestie związane z naborem do szkół średnich na terenie Zielonej Góry.

Galeria: Posiedzenie plenarne Nr 2/2019 WRDS

Zobacz również