Posiedzenie Prezydium Nr 3/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim

Pobierz PDF
26 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00 w Sali Nr 303 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Nr 3/2019 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty

Podczas Posiedzenie Prezydium Nr 3/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, przybliżyła sytuację związaną z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych na rok szkolny 2019-2020.

Ustalono, iż kolejne posiedzenie plenarne Rady odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, a tematem przewodnim spotkania będą konsultacje w sprawie reformy oświatowej przy udziale Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zaś podczas październikowego posiedzenia plenarnego WRDS będą podjęte tematy związane z zatrudnieniem obcokrajowców, wykluczeniem komunikacyjnym oraz infrastrukturą techniczną.

Zobacz również