Posiedzenie plenarne Nr 3/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim

Pobierz PDF
29 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00 w Sali Nr 101 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie plenarne Nr 3/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.

Podczas posiedzenia plenarnego Nr 3/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, zaraz po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad Pan Przewodniczący WRDS Władysław Dajczak zaprosił członków WRDS do uczestnictwa w konsultacjach w sprawie reformy oświatowej przy udziale Lubuskiego Kuratora Oświaty pt. ”Obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego” w ramach poszerzonej formuły WRDS dotyczącej oświaty.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki Pani Iwona Michałek, Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa, przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli. Ze spotkania zostały zebrane wnioski i postulaty, które zostaną przekazane przez Lubuskie Kuratorium Oświaty ministrowi edukacji i premierowi.

Zobacz również