Lubuska wizja przyszłości

Pobierz PDF
Zakończył się pierwszy etap konsultacji aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Wpłynęło 688 uwag i wniosków zgłoszonych przez stowarzyszenia, organizacje, samorządy oraz mieszkańców. - Udało nam się włączyć mieszkańców do debaty o Strategii Rozwoju Województwa. To dla nas bardzo ważne. Ilość wniosków wskazuje na duże włączenie, dużą aktywność Lubuszan – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuszanie o przyszłości

Przypomnijmy, w ramach konsultacji odbyły się dwa spotkania: w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., w których uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, mieszkańcy. Ponadto, strategia była także tematem dyskusji członków Rady Rozwoju Województwa. Na temat dokumentu wypowiedzieli się także lubuscy parlamentarzyści. Jednak największa aktywność jest po stronie samorządowców. Teraz zarząd województwa będzie analizował uwagi i wnioski. - Niektóre są naprawdę bardzo ciekawe, inspirujące i wskazujące na troskę mieszkańców o lubuską rację stanu i rozwój regionu. Potwierdza się także teza że to samorząd  jest rzeczywistym kreatorem polityki regionalnej – podkreśliła marszałek.

Przedsięwzięcia ważne dla regionu

Elżbieta Anna Polak odniosła się do tych najważniejszych, dotyczących przedsięwzięć strategicznych, które zarząd weźmie pod uwagę już na najbliższym posiedzeniu. Najważniejsze propozycje do przedsięwzięć strategicznych: budowa spalarni odpadów, budowa węzła multimodalnego w Gorzowie Wlkp., modernizacja dróg obwodnic (także tych nieujętych w rządowym programie), wpisanie krajowej nr 22,  jako drogi ekspresowej, budowa północnej obwodnicy Gorzowa Wlkp., budowa nowych węzłów autostradowych (np. Łagów, Myszęcin), budowa łącznika S3 z Sulechowa przez most w Pomorsku do DK 27 na Żary, utrzymanie wśród inwestycji kluczowych kompleksu energetycznego Gubin-Brody, utworzenie centrum doradztwa patentowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., budowa Lubuskiego Centrum Innowacyjnych Start-upów z lokalizacją przy parkach naukowo-technologicznych oraz lubuski program walki z suszą.

Marszałek przedstawiła także inne wnioski dotyczące samych zapisów strategii. To integracja Miejskiego Obszaru Powiązań Funkcjonalnych Zielonej Góry z Nową Solą, utworzenie MOF świebodzińsko-międzyrzeckiego, utworzenie ośrodków geriatrii, żeby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych (zdaniem wnioskodawców powinno być pięć). Zdaniem opiniujących brakuje też tematu roli imigrantów na naszym rynku pracy i stworzenia programu dla imigrantów oraz utworzenie kolei aglomeracyjnej lubuskiego trójmiasta. To tylko wybrane przykłady. - Jest ich dużo więcej, nie tylko inwestycje infrastrukturalne. Widać, że wiele osób zapoznało się z tekstem strategii, bo jest naprawdę wiele ciekawych uwag i pomysłów - mówiła marszałek.

Strategia może pomóc w realizacji inwestycji

E. Polak podkreślała, że zarząd zastanowi się, jak wpisać te wszystkie postulaty, żeby nie nikogo nie pomijać, bo później łatwiej aplikować o środki, kiedy inwestycja ma odniesienie w strategii. Przykładem są obwodnice, wpisane do rządowego programu, a wcześniej ujęte w strategii oraz Kontrakcie Terytorialnym. - Chcielibyśmy podkreślić rolę mieszkańców i pokazać, że nie jest ona bagatelizowana. Ilość wniosków wskazuje na dużą aktywność i duży trud. Ale jaki będzie kierunek i co będziemy realizować, to zależy od finansów. Obecnie z szacunków to 38 mld, a w poprzedniej perspektywie było to 12 mld i nie wszystko zostało zrealizowane. Ja jestem zwolennikiem marzeń, bo trzeba sobie wysoko stawiać poprzeczkę, są przecież pieniądze w programach krajowych i unijnych, warto mieć ten katalog przemyślany i kiedy się pojawiają możliwości, realizować je – wyjaśniła.

Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Maciej Nowicki zaznaczył, że nie było uwag jeżeli chodzi o trzon dokumentu: wizję, misję, cele strategiczne, priorytety rozwoju. – Tę część chwalono. Dyskusje w większości skupiały się na przedsięwzięciach. Tutaj jest sporo propozycji od futurystycznych do realnych, ale są też takie, które są bardzo lokalne, więc nie mogą mieć odniesienia w strategii. Zespół zaproponuje zarządowi podział przedsięwzięć na dwie grupy: na te, na które samorząd ma wpływ oraz na te, na które inne podmioty mają wpływ – wyjaśnił. Dodał także, że 38 zaproponowanych przedsięwzięć zostaną rozpisanych na najważniejsze inwestycje.

Dokument powinien zostać przyjęty w czerwcu. Wcześniej przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania na środowisko, która wykorzystana zostanie także w procesie tworzenia dokumentów branżowych.

Galeria: Analiza Strategii SRWL 2030

Zobacz również