Zielonogórski Klub Jeździecki z dofinansowaniem

Pobierz PDF
Fotografia przykładowa; koń
Zarząd Województwa Lubuskiego 16 lipca br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł.

Zielonogórski Klub Jeździecki z siedzibą w Zielonej Górze złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w sporcie jeździeckim. Zadanie publiczne polegać będzie na Zadanie publiczne polegać będzie na udziale trzech osób z niepełnosprawnościami w procesie szkolenia koni sportowych oraz wyjazdy na zawody jeździeckie. Osoby te są pracownikami Klubu, których zadaniem jest utrzymanie stajni, sprzętu jeździeckiego oraz koni sportowych w czystości i dobrej kondycji zdrowotnej.

Zobacz również