Lubuskie powalczy z cukrzycą

Pobierz PDF
Pomiar poziomu cukru - grafika
1,8 mln zł to alokacja w konkursie w ramach RPO Lubuskie 2020 na realizację programu profilaktycznego w zakresie profilaktyki cukrzycy!

Profilaktyka zdrowotna oraz wczesna diagnostyka i specjalistyczne leczenie to obszary szczególnej troski samorządu województwa. – Bo zdrowie i życie naszych mieszkańców jest najważniejsze. Dlatego też mocno stawiamy na przeciwdziałanie chorobom i podnoszenie świadomości, a także profilaktykę – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jedną z chorób cywilizacyjnych jest cukrzyca. I to właśnie na realizację działań w tym zakresie konkurs w ramach RPO Lubuskie 2020 ogłosił zarząd województwa. Epidemia cukrzycy, zwłaszcza typu drugiego, wiążąca się z epidemią otyłości stwarza coraz większe zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców województwa lubuskiego. Dane z badań przeprowadzonych przez „Koalicję na rzecz walki z cukrzycą” wskazują, że pod względem chorobowości z powodu cukrzycy województwo lubuskie zajmuje 3. Miejsce w Polsce, po województwach łódzkim i lubelskim.

Dane regionalne wskazują, iż cukrzyca jest czwartą – po schorzeniach układu krążenia, układu ruchu i pokarmowego – przyczyną chorobowości mieszkańców województwa w populacji powyżej 19 roku życia. Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą, prowadzącą do uszkodzeń wielu narządów i układów, zwiększającą istotnie ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, a także chorób nowotworowych.

Niska świadomość społeczna zagrożeń wiążących się z cukrzycą powoduje postrzeganie tej choroby jako mało istotnej,  przez co  jest ona diagnozowana bardzo późno.

Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz działania informacyjne.

Nabór w konkursie ogłoszonym w ramach RPO Lubuskie 2020 rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 4 września 2020 r. Konkurs realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły na www.rpo.lubuskie.pl

#UEdlaPolski #FunduszedlaPolski #FunduszeUE

Zobacz również