Ścieżka turystyczno-przyrodniczo-historyczna – Cigacice – Leśna Góra

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Regionu Cigacic z siedzibą w Cigacicach złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Ścieżka turystyczno-przyrodniczo-historyczna – Cigacice – Leśna Góra.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać ma na opracowaniu i stworzeniu ścieżki turystyczno-przyrodniczo-historycznej, poprowadzonej na odcinku około 5 km w miejscowościach Cigacice i Leśna Góra. Ścieżka obejmować będzie 12 atrakcyjnych historycznie i przyrodniczo obiektów, w pobliżu których postawione zostaną tablice informacyjne na drewnianych słupach, na których umieszczony zostanie opis danego obiektu wraz z jego zdjęciem lub rysunkiem technicznym. Oferent oznajmia, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 zwiedzanie obiektów w otwartej przestrzeni staje się najbezpieczniejszą formą turystyki, a położenie ścieżki powinno dać poczucie bezpieczeństwa turystom chcącym skorzystać z jej walorów.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31 lipca br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Regionu Cigacic i zarekomendował dofinansowania zadania w wysokości 9 000,00 zł.

Zobacz również