Na lubuskim szlaku wędkarskim

Pobierz PDF
obraz  Martin Hradil  Pixabay

Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” z siedzibą w Sulęcinie złożyła do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Na lubuskim szlaku wędkarskim.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu zawodów wędkarskich w dniu 12 września br. nad jeziorem Ostrowskim w Sulęcinie dla około 50 uczestników wraz z wykładem/prelekcją na temat obszaru turystycznego Wodnego Świata w kontekście całości obszaru turystyki wędkarskiej województwa.           

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31 lipca br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Lokalnej Grupy Rybackiej „Wodny Świat” z siedzibą w Sulęcinie i zarekomendował zadanie do dofinansowania
w wysokości 5 000,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.lubuskie.pl/189/3721/Oferta_Lokalnej_Grupy_Rybackiej__E2_80_9EWodny_Swiat_E2_80_9D_z_siedziba_w_Sulecinie/

Zobacz również