Czy rząd ma plan na drugą falę COVID-19?

Pobierz PDF
Zarząd województwa zwrócił się z wnioskiem do Rządu RP o informację na temat przygotowania do drugiej – jesiennej fali zachorowań.

Zarząd województwa odpowiedział na przekazaną przez Rząd RP informację na temat stanu przygotowania Państwa na ewentualność zwiększenia skali zachorowań na COVID-19  w sezonie jesiennym. Wnioskuje także do rządu o informacje na temat przygotowania do drugiej – jesiennej fali zachorowań.

Pierwsza  fala zachorowań na COVID-19 pokazała, że polski system ochrony zdrowia nie był dostatecznie przygotowany na przyjęcie i leczenie tak dużej liczby pacjentów. Dalszy rozwój epidemii obnażył znaczące niedobory środków ochrony osobistej, aparatury medycznej oraz braki w wyposażeniu personelu w środki ochrony osobistej pozwalające na bezpieczne wykonywanie czynności medycznych. Z tego powodu funkcjonowanie wielu podmiotów leczniczych było ograniczone lub wręcz niemożliwe. Gdyby nie ogromne zaangażowanie samorządów terytorialnych, inicjatywy prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych, utrzymanie stanu bezpieczeństwa pozwalającego opanować rosnącą  skalę zakażeń i zgonów byłoby znacznie utrudnione.

Niezwykle istotne jest w aktualnej sytuacji przyjęcie odpowiedniej strategii i podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu opracowania efektywnego, skutecznego planu, wyznaczającego kierunki działania polskiego systemu ochrony zdrowia na najbliższe miesiące. Jest to czas, aby mobilizując posiadane jeszcze siły oraz środki, dokonać dogłębnej analizy zasobów i podjąć działania przygotowawcze do uderzenia kolejnej fali wirusa SARS-CoV-2. Brak odpowiedniego przygotowania zarówno społeczeństwa, jak i organów odpowiedzialnych za organizację walki z epidemią może bowiem w niedługim czasie doprowadzić do zapaści całego systemu ochrony zdrowia.

W aktualnej sytuacji Polska stoi przed koniecznością wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, biorąc pod uwagę posiadane, bądź możliwe jeszcze do zdobycia zasoby – zarówno kadrowe jak i finansowe, które umożliwią przygotowanie kraju na kolejną falę zachorowań.

Zarząd Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, iż działania przedstawione w powyżej  pozwolą na rzetelną diagnozę deficytów i podjęcie działań  gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego kraju, brak bowiem odpowiedniego przygotowania doprowadzić może do sytuacji, w której Polska nie poradzi sobie z kolejnymi miesiącami trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego wnioskuje do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o:

1)    przedstawienie ekspertyz oraz opinii specjalistów, wskazujących na przewidywane nadejście w okresie jesiennym drugiej fali zachorowań na koronawirusa,

2)   przekazanie informacji na temat przygotowania Państwa w niezbędne do walki z epidemią środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny oraz organizacyjne działania w zakresie funkcjonowania, w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali oraz stomatologii,

3)   podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu opracowania efektywnego, skutecznego planu, wyznaczającego kierunki działania polskiego systemu ochrony zdrowia na najbliższe miesiące,

4)    wskazanie klarownego planu oraz jednoznacznego harmonogramu działań – wraz ze źródłami ich finansowania, mających na celu zabezpieczenie polskiego społeczeństwa przed skutkami uderzenia drugiej fali epidemii koronawirusa.

 

Galeria: Stan województwa lubuskiego

Zobacz również