Podopieczni DPS potrzebują dobrej opieki

Pobierz PDF
Fot. Szpital Gorzów
Do urzędu marszałkowskiego wpłynęła informacja od zarządu szpitala w Gorzowie o złym stanie podopiecznych DPS w Zielonej Górze. – Na bieżąco reagujemy na prośby o pomoc – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W piśmie zarząd szpitala informuje, że stan przyjmowanych pacjentów wskazuje na zaniedbania w zakresie opieki pielęgniarskiej m.i. odleżyny, otwarte rany i in. Stwierdza także znaczny brak w indywidualnej dokumentacji medycznej np.: zleceń konsultacji, co przy utrudnionym kontakcie z pacjentami utrudnia personelowi medycznemu ustalenie stanu zdrowotnego tych osób. W związku z tym zarząd szpitala zwrócił się do wojewody z prośbą o pilne zwołanie konsylium lekarskiego z udziałem konsultantów wojewódzkich w zakresie: chorób zakaźnych, geriatrii, chorób wewnętrznych i ds. pielęgniarstwa w zakresie opieki długoterminowej w celu dokonania oceny stanu klinicznego i opracowania standardu leczenia i pielęgnowania.

Na prośbę marszałek Elżbiety Anny Polak podopieczni DPS objęci zostali specjalną wzmacniającą dietą. - Są im podawane bogate w składniki odżywcze i energetyczne preparaty Nutridrink – wyjaśnia marszałek. E. Polak zaznacza, że samorząd ocenia sytuację na podstawie informacji przekazanych przez prezesów szpitali w Gorzowie i Torzymiu. - Otrzymaliśmy informację od szpitala w Torzymiu, który przygotowuje się na przyjęcie pacjentów, że brakuje tym osobom podstawowych rzeczy tj. środków higieny osobistej, bielizny szpitalnej oraz przyborów. Nietrudno jest sobie wyobrazić, co obecnie czują ewakuowani pensjonariusze. Ze znanego sobie domu trafią dosłownie bez niczego do obcego i odległego szpitala. Chcielibyśmy chociaż trochę ich wspomóc w tej ciężkiej sytuacji. Dlatego zaapelowałam do moich pracowników o wsparcie. Ze zbieranych na bieżąco informacji wiemy także, że pacjenci będą potrzebować pomocy psychologicznej. Sprawdzamy możliwości pomocy w tym zakresie -  wyjaśnia marszałek.

W związku z licznymi telefonami od bliskich podopiecznych DPS podajemy numery telefonu, pod którymi udzielane są wszelkie informacje.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielonej Góry, nr. tel : 68 479 36 55, 68 479 36 56.

Zobacz również