Muzeum już prawie gotowe

Pobierz PDF
Dobiega końca rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Otwarcie planowane jest na początek listopada. Pierwsze efekty prac miała okazję zobaczyć marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnianie unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Efektem będzie wzrost liczby turystów, a także poprawa dostępności do unikatowych zbiorów kultury. Dzięki pracom modernizacyjnym muzeum zyska nowoczesne – multimedialne oblicze, a jego zbiory będą bardziej dostępne dla odwiedzających. Projekt ten obejmuje m.in. zakup wyposażenia do nowopowstałych ekspozycji, sali edukacyjnej i wielofunkcyjnej - sprzęt multimedialny, projektory, ekran projekcyjny, głośniki, monitory dotykowe itp.

Całkowita wartość projektu wynosi 20,8 mln zł. Kwota dofinansowania (POIiŚ) 12,6 mln zł, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Wkład własny z budżetu Województwa Lubuskiego to kwota 8,2 mln zł

Rozbudowa gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej

a)   piwnica - garaż na 2 samochody osobowe, zespół sanitarny, pomieszczenia techniczne m.in. podręczny warsztat służący do wykonywania drobnych prac i napraw oraz pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

b)   parter - hall wejściowy (w nim mi.in. ekspozycja portalu – jedynego renesansowego zabytku Zielonej Góry), sala wielofunkcyjna (zależnie od potrzeb: kinowa, konferencyjna i edukacyjna) oraz pomieszczenia sanitarne.

c)   I piętro - sala ekspozycyjna ukazująca historię regionu i Zielonej Góry.

d)   II piętro - sala ekspozycyjna, w której prezentowana będzie wystawa pn. Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku.

Na I i II piętrze znajdować się będą także pokoje biurowe i socjalne dla pracowników merytorycznych oraz pracownia plastyczno-fotograficzna.

Projekt obejmował również zakup wyposażenia do nowo powstałych ekspozycji, sali edukacyjnej
i wielofunkcyjnej, m.in. sprzęt multimedialny, totemy, projektory, ekran projekcyjny, playery, głośniki, wzmacniacze, monitory dotykowe, wyposażenie do szatni, meble, fotele, stoły edukacyjne, fortepian, gabloty ekspozycyjne, gabloty interaktywne, itp.

Modernizacja obecnego gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej

- remont instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku,

- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych,

- zabezpieczenie belek stalowych stanowiących główne elementy nośne dachu,

- wymiana spękanej kamiennej posadzki w holu na parterze,

- uzupełnienie tynków po wymianie instalacji c.o., elektrycznej i drzwi wewnętrznych,

- remont instalacji elektrycznej w Sali Belkowej na I piętrze

- remont instalacji SAP,

- wyposażenie całego obiektu po rozbudowie w system kontroli dostępu,

- gipsowanie i malowanie na II piętrze ścian i sufitów,

- wymiana instalacji antywłamaniowej i napadowej oraz monitoringu wewnątrz i na zewnątrz,

- wyposażenie w sieć informatyczną.

Projekt uwzględniał potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, dostosowane toalety, utworzenie miejsc parkingowych dla osób z ograniczeniami ruchowymi, wyznaczenie odpowiednich miejsc w sali konferencyjnej). Program zwiedzania uwzględnia potrzeby osób niewidzących i niedowidzących (transkrypcje dla niewidzących).

#FunduszeUE #UEpomaga #FunduszedlaPolski #UE 

Powiązane wiadomości

Zobacz również