Most w Milsku nabiera realnych kształtów

Pobierz PDF
Od lewej: Członek zarządu Marcin Jabłoński i dyrektor ZDW Paweł Tonder
Członek zarządu Marcin Jabłoński udał się dziś na budowę mostu w Milsku , aby sprawdzić postępy prac. Inwestycja za blisko 80 mln zł ma być gotowa w połowie 2022 r.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki staraniom samorządu województwa i pieniądzom z Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 oraz środkom rządowym. Unijne dofinansowanie wyniosło prawie 59 mln zł, przy całkowitych kosztach projektu na poziomie 80 mln zł. Za wykonanie mostu oraz prowadzącej do niego drogi odpowiada firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE z siedzibą w Krakowie.

Budowa mostu została podzielona na trzy sekcje. W sekcji pierwszej (od ronda przed m. Łaz do skrzyżowania oznaczonego jako S3 na drodze do m. Tarnawa) na części odcinka uformowano nasypy i trwają dalsze prace ziemne. Poza tym prowadzone są prace polegające na ułożeniu kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, energetycznej oraz gazowej. Na drugiej sekcji (od skrzyżowania S3 w Tarnawie do mostu na Odrze) wykonywana jest droga serwisowa dla ciężkiego sprzętu, potrzebnego do powstania pali pod podpory oraz trwają roboty ziemne. Aktualnie prowadzona jest stabilizacja gruntu cementem.

Gdy mowa o trzeciej sekcji (od mostu na Odrze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 282 od strony Bojadeł) można wskazać na 100 proc. odhumusowanie odcinka. Poza tym wykonawca wykonał drogę serwisową. Obecnie w III sekcji trwają działania związane z formowaniem nasypu m.in. przy obiekcie mostowym i wykonywaniem rowów odwadniających. Dodajmy, że od strony Bojadeł wykonano w 100 proc. pale fundamentowe podpór mostowych, a wykonawca prowadzi roboty polegające na wykonywaniu zbrojenia i wylewania stóp fundamentowych pod filary oraz przyczółek obiektu mostowego przez rzekę Odrę.

Przypomnijmy, że inwestycja dotycząca nowego przebiegu drowi woj. nr 282 wraz z budową mostu na rzece Odrze ma być gotowa w lipcu 2022 r.

#spektakularniepraceziemne

Galeria zdjęć

Zobacz również