Przełazy: Sprzedaż nieruchomości

Pobierz PDF
Sprzedaż nieruchomośaci

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń UMWL w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego, na sprzedaż nieruchomości w Przełazach, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego.

Drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 

Położenie

nieruchomości

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto

 (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Przełazy,

obręb 0006, Przełazy

gmina Lubrza

 

204/2

ZG1S/00040771/6

1,6500

561 470,00

28 100,00

1000

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub tel. 68 45 65 471.

Zobacz również