Przełazy: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń UMWL w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach: www.lubuskie.pl iwww.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego, na sprzedaż nieruchomości w Przełazach, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie działki wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto

 (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

 

Przełazy,

obręb 0006, Przełazy

gmina Lubrza

 

204/2

ZG1S/00040771/6

1,6500

623 856,00

31 193,00

1000

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub
tel. 68 45 65 471.

Zobacz również