Gorzów Wlkp.: Sprzedaż nieruchomości

Pobierz PDF
Sprzedaż nieruchomości

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszeń przetargowych na sprzedaż nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim. Stanowią one własność Województwa Lubuskiego.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Położenie nieruchomości

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto

 (zł)

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Gorzów Wlkp.,
ul. Niepodległości,
obręb 0002 Górczyn

 

806/1

GW1G/00072795/8

1,2033

1 969 230,00

98 470,00

1000

Gorzów Wlkp.,
ul. Niepodległości,
obręb 0002 Górczyn

 

806/3

GW1G/00072795/8

0,6823

1 202 325,00

60 120,00

1100

 

Przetargi odbędą się w dniu 06.11.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108.

Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zobacz również