Hybrydowe obrady Lubuskiej Rady Zdrowia

Pobierz PDF
O sytuacji jednostek ochrony zdrowia, sytuacji w DPS w Zielonej Górze, projektach do Planu Odbudowy rozmawiali członkowie Lubuskiej Rady Zdrowia. W obradach udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Ochrona zdrowia ważna dla regionów

Podczas obrad Lubuskiej Rady Zdrowia poruszono także kwestię trudnej sytuacji panującej w Domu Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta w Zielonej Górze. Rada przyjęła stanowisko, w którym apeluje do wojewody lubuskiego o objęcie szczególnym nadzorem epidemicznym Domu Pomocy Społecznej – Domu Kombatanta w Zielonej Górze w związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z pojawienia się 40 zakażeń podopiecznych i personelu placówki.

Stanowisko w załączeniu

Jednym z punktów obrad było omówienie przyjętych przez Konwent Marszałków, który obradował w Lubuskiem stanowisk w zakresie ochrony zdrowia. - Państwo także możecie zgłaszać swoje wnioski i inspirować tematy. Na każdym konwencie temat zdrowia się pojawia, z uwagi na COVID-19, ale też na złe finansowanie ochrony zdrowia. Dlatego te stanowiska są najliczniejsze. One nie dotyczą tylko walki z pandemią, ale także błędów które widzimy, a które wymagają poprawy. Ministerstwo reaguje, dostaliśmy odpowiedzi  na część z naszych stanowisk – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 1. Stanowiska podjęte podczas I posiedzenia KMW RP – Lubniewice

 

- Stanowisko Nr 2 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej zakup sprzętu dla szpitali.

- Stanowisko Nr 4 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zasad finansowania obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów – absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

- Stanowisko Nr 7 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie cen środków ochrony osobistej w czasie trwania epidemii wywołanej przez COVID-19.

- Stanowisko Nr 9 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia, w celu złagodzenia skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

- Stanowisko Nr 10 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067.)

 

 1. Stanowiska podjęte podczas II posiedzenia KMW RP – Zielona Góra

 

- Stanowisko Nr 21 Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie wzrostu środków przeznaczonych na lecznictwo stomatologicznej rzetelnej wyceny świadczeń stomatologicznych.

- Stanowisko Nr 24 Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie powrotu do zasady finansowania szpitali wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz. U. poz. 696) do czasu odwołania epidemii.

Marszałek poinformowała, że przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia niestety nie uczestniczą w obradach, a takie rozmowy są niezwykle potrzebna. Podkreślała, że konieczna jest lepsza współpraca pomiędzy samorządami a Ministerstwem.

Zdrowie w Planie Odbudowy

Podczas obrad marszałek poinformowała o działaniach podjętych przez samorząd województwa w obszarze walki z pandemią koronawirusa. – Z budżetu województwa przekierowaliśmy na przygotowanie jednostek ochrony zdrowia do walki z pandemią 7,5 mln zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 50 mln na zakup sprzętu ratującego życie, testów i karetek. Zakupiliśmy także urządzenia do szybkiej diagnostyki.

Tematem obrad Lubuskiej Rady Zdrowia były także lubuskie propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. – Unia Europejska widząc jak działa system ochrony zdrowia Europy wydzieliła specjalną pulę Środków na Europejski Plan Odbudowy. W jego ramach Polska otrzyma 57 mld euro na projekty dedykowane wzmocnieniu systemu ochrony zdrowia, związane z ładem klimatycznym i cyfryzacją – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuskie skierowało 15 dużych projektów. - Są to projekty, dzięki którym chcemy systemowo rozwiązać problemy w regionie. 4 duże projekty dotyczą ochrony zdrowia. Pierwsze dot. onkologii, drugi wyposażenia oddziałów pediatrycznych, trzeci projekt dotyczy ratownictwa medycznego a  ostatni termomodernizacji szpitali. Warunek był taki, że projekty muszą być gotowe do szybkiej realizacji. Te pieniądze będą bowiem uzupełnieniem do środków polityki spójności tej perspektywy. Liczmy, że alokacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie na poziomie tej z perspektywy 2007-2013. Liczmy też, że regiony będą dysponowały 40 proc środków przyznanych Polsce – zaznaczała E.Polak.

W ramach KPO złożono fiszki następujących projektów:

1. Wzmocnienie potencjału lubuskiej ochrony zdrowia – eliminacja deficytów ujawnionych w czasie kryzysu epidemicznego

 

Zakres projektu obejmuje swoimi przedsięwzięciami 6 podmiotów leczniczych, w których sytuacja epidemiczna wpłynęła negatywnie na dostępność do świadczeń  oraz które  są zaangażowane w realizację działań związanych z przeciwdziałaniem oraz zwalczanie rozwoju epidemii koronawirusa:

- Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

- Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z  o.o.

- Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

- Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza   w Świebodzinie

- Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

Ogólny koszt inwestycji: 291 602 049 zł

 

2. Lubuska pediatria – mały pacjent, wielka medycyna

         Celem projektu jest doposażenie powstającego przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz modernizacja oddziałów pediatrycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie: w sprzęt medyczny Centrum oraz poradni, sprzęt gospodarczy oraz  niemedyczny niezbędny do właściwego funkcjonowania Centrum oraz udzielania świadczeń medycznych, umeblowanie sal chorych, gabinetów lekarskich, pomieszczeń oddziałów. Założenia projektu obejmują również wdrożenie  instalacji IT w budynku  Centrum (46 560 000 PLN).

Ogólny koszt projektu: 58 560 000,00 zł

 

 1. Lubuska medycyna na sygnale

 

Celem projektu jest budowa głównej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz doposażenie innych lubuskich zespołów ratownictwa medycznego w ambulanse medyczne, co pozwoli na optymalizację czasu dojazdu zespołów ratownictwa medycznego do pacjenta, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa lubuskich pacjentów.

Ogólny koszt projektu: 72 000 000,00 zł

 

 1. Zielone szpitale – lubuska ochrona zdrowia przyjazna środowisku i pacjentom

 

Projekt obejmuje termomodernizację obiektów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych, np.  pól fotowoltaicznych), usuwanie azbestu z elewacji. Modernizacja energetyczna podmiotów leczniczych dotyczy jednostek, które posiadają audyty energetyczne dla określonych zadań:

 • Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. (termomodernizacja obiektów  i sieci) – 50 335 887 PLN
 • Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (modernizacja spalarni, budowa pól fotowoltaicznych, termomodernizacja i głęboka modernizacja energetyczna budynków szpitalnych, zmiana zasilania w ciepło i energię elektryczną – turbiny gazowe) – 115 347 156 PLN 
 • Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli (głęboka modernizacja energetyczna z wykorzystaniem OZE) – 16 483 361 PLN
 • Wielospecjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu  (termomodernizacja obiektów szpitalnych) – 3 692 993 PLN
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (termomodernizacja budynku oddz. Rehabilitacji i Zakładu Fizjoterapii) – 2 895 461 PLN
 • Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (termomodernizacja budynku wraz z usunięciem azbestu  z elewacji) – 1 160 558 PLN
 • SP ZOZ „Przychodni Dworcowej” w Gorzowie Wlkp. (termomodernizacja budynków przychodni) –  1 467 340 PLN.

Ogólny koszt projektu: 191 382 756 zł

 

Szpitale w czasie pandemii

Członkowie Lubuskie Rady Zdrowia rozmawiali także o kondycji szpitali w czasie pandemii. - Szpitale są na polu minowym i co jakiś czas w jakimś miejscu ta mina wybucha. Pacjenci są wówczas przenoszeni do innych jednostek, co je dodatkowo obciąża. Z ilością łóżek i pacjentów sobie poradzimy, ale możemy sobie nie poradzić z brakiem personelu. Dlatego tak ważne jest chronienie personelu medycznego. My – personel medyczny nie czujemy się też odpowiednio wykorzystywani przez osoby ustalające strategie walki z COVID. Z nami się tych strategii nie konsultuje, a więc one nam nie pomagają w pracy – wyjaśniła Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia dr n. med. Marzenna Plucińska. O problemach związanych z funkcjonowaniem mówiła także dr n. med. Elżbieta Tomiak przedstawicielka lekarzy POZ. Zmiany, które zostały wprowadzone mocno skomplikowały sytuację lekarzy pierwszego kontaktu. To oni bowiem zobowiązani są obecnie do kierowania pacjentów na testy COVID. Doktor Tomiak zaznaczyła, że system jest źle skonstruowany oraz że szansą na poprawę jest większa dostępność do testowania. W związku z tym Lubuska Rada Zdrowia przyjęła stanowisko, w którym apeluje do Ministra Zdrowia o zdecydowane zwiększenie możliwości kierowania na testy pod kątek Sars-Cov-2 i zwiększenie dostępności do testów.

Stanowisko w załączeniu

Kształcenie medyków

Lubuska Rada Zdrowia wysłuchała także informacji na temat kształcenia na kierunku lekarski. Prof. Zbigniew Izdebski podniósł kwestię planowanego przeniesienia Colegium Medicum do budynków uczelni w Sulechowie. Rada podejmie w tej sprawie stanowisko.

 

W obradach udział wzięli:

Potwierdzenie udziału LRZ:

 1. Elżbieta Polak - Marszałek Woj. Lubuskiego
 2. Elżbieta Tomiak –lekarz POZ
 3. Marzenna Plucińska – przewodnicząca LRZ
 4. Roman Fedak -  zdalnie
 5. prof. Zbigniew Izdebski
 6. Weronika Rosenberger – OIPiP Zielona Góra
 7. Romuald Malinowski (ZLOP)
 8. Iwona Hryniewiecka,  zdalnie – sekretarz powiatu żagańskiego
 9. Dorota Konaszczuk – WSSE
 10. Mariusz Herbut – WFOŚiGW
 11. Bożena Chudak – LUW
 12. Marta Powchowicz
 13. Ewa Joniec
 14. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
 15. Magdalena Gibas-Dorna -  zdalnie, prodziekan ds. Studiów i Studentów, Collegium Medicum UZ, w zastępstwie za dziekan
 16. Mirosław Gąsik –  Lubuskie Gminy
 17. Ewa Skrbeńska, LOW NFZ, z-ca dyrektora ds. medycznych
 18. Mirosława Dulat UMWL
 19. Ewa Jaske UMWL
 20. Tomasz Wróblewski UMWL

 

Galeria: Lubuska Rada Rozwoju

Do pobrania

Zobacz również