Modernizację teatru czas zacząć

Pobierz PDF
Scena Teatru Lalek, Scena Letnia, Muzeum lalek - Lubuski Teatr w Zielonej Górze wkrótce zmieni swoje oblicze. W poniedziałek, 5 października br., wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki podpisał umowę z wykonawcą robót na modernizację obiektu.

Efekty zmian będzie można zobaczyć za około dwa lata. Po zakończeniu modernizacji teatr w Zielonej Górze będzie dysponował m.in. Sceną Teatru Lalek wraz z zapleczem (po złożeniu foteli przestrzeń widowni będzie wykorzystywana jako sala prób, a po otwarciu okna scenicznego będzie pełniła rolę Sceny Letniej), Sceną Letnią wraz z zapleczem (z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne orgaznizowane na świeżym powietrzu), przestrzenią wspólną, wejściową – foyer (powierzchnia przeznaczona na ekspozycję muzealną posiadanych zbiorów w formie Muzeum Lalek).

Powstanie też powierzchnia magazynowo – techniczna, a więc węzły sanitarne, szatnia, garderoby, magazyny, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie socjalne i pomieszczenia gospodarcze.

Zaplanowana architektura uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

„Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” realizowany jest w ramach RPO Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Etap I - roboty budowlane

Wykonawca: Exalo Drilling S.A.

Plac Staszica 9, 64-920 Piła

Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra

-     przewidziane zakończenie: do 31 listopada 2022 r.

-     wartość robót brutto: 10 745 166,66 zł

 

Zakres robót

W ramach I etapu projektu zostanie przeprowadzona przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Lubuskiego Teatru. Powstanie obiekt kultury o wysokich walorach użytkowych i estetycznych.

W części rozbudowanej obiekt będzie posiadał 3 kondygnacje: parter i dwa piętra. Część dobudowana będzie połączona funkcjonalnie z głównym budynkiem Teatru za pomocą łącznika w poziomie drugiej kondygnacji - korytarz na wysokości pierwszego piętra, pod nim będzie przejazd.

Planowana powierzchnia zabudowy – 575,42 m2.

Powierzchnie w budynku:

- Parter – 459,42 m2

- I piętro – 308,79 m2

- II piętro – 282,97 m2

Powierzchnia Teatru zwiększy się o 1.051,18 m2.

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu: zaplanowana jest wymiana istniejącego ogrodzenia i montaż bramy mechanicznej przesuwnej oraz szlabanu - sterowanych z portierni zlokalizowanej w budynku istniejącym. Ponadto, zaprojektowano wykonanie ogrodzenia, aby wygrodzić obszar dziedzińca wewnętrznego teatru od placu publicznego.

Galeria: Podpisanie umowy na rozbudowę Lubuskiego Teatru

Zobacz również