Komisja zdrowia: potrzeby szpitali wciąż są duże (wideo)

Pobierz PDF
Prezydium Komisji Zdrowia
Sejmikowa komisja zebrała się w trybie pilnym w reakcji na lawinowy wzrost zachorowań na COVID 19. Wypracowano wspólne stanowisko, które ma poprawić sytuację i zabezpieczyć zdrowie mieszkańców regionu lubuskiego.

Obradom Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny przewodniczyła radna Anna Chinalska. Na sali obecni byli marszałek Elżbieta Anna Polak, członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak,  radny Mirosław Marcinkiewicz, zdalnie uczestniczyli radni: Anna Synowiec i Sebastian Ciemnoczołowski. W obradach udział wzięli prezesi szpitali: Jerzy Ostrouch, Robert Surowiec – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie; Marek Działoszyński – Uniwersytecki Szpital w Zielonej Górze i Katarzyna Lebiotkowska – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu. A także przedstawiciele miasta Zielona Góra – przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak, radni: Janusz Rewers, Dariusz Legutowski, Sławomir Kotylak, Tomasz Nesterowicz, Bożena Ronowicz. Zabrakło przedstawiciela Wojewody Lubuskiego.

Sytuacja epidemiczna: czwartek, 8 października: 69 nowych osób zakażonych koronawirusem w województwie lubuskim. Pacjenci pochodzą z powiatów: wschowskiego (1), słubickiego (1), krośnieńskiego (2), międzyrzeckiego (3), świebodzińskiego (4), zielonogórskiego (4), nowosolskiego (5), żarskiego (6), żagańskiego (8), gorzowskiego (10), m. Gorzowa Wielkopolskiego (10) i m. Zielonej Góry (15).

 

Bez wątpliwości i bez zwłoki

Działania samorządu województwa lubuskiego w celu zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami pandemii przedstawiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Stan przygotowań naszych szpitali oceniam na trzy z plusem, ponieważ potrzeby szpitali wciąż są duże, mimo że zareagowaliśmy natychmiast – na początku kierując środki z naszego budżetu, potem za zgodą Komisji Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziś sytuacja jest dramatyczna, nasze oddziały są przepełnione. Szpital w Gorzowie, który w połowie września decyzją wojewody stracił status jednoimiennego, ma oddział zakaźny, który teraz jest zapełniony. Szpital w Zielonej Górze ma 37 łózek na oddziale zakaźnym, dziś jest tam 35 pacjentów, 3 na OIOMie, 1 dziecko i 14 w izolatorium. Podopieczni z domu kombatanta zostali przewiezieni na podstawie decyzji wojewody do Gorzowa – 67 osób (jedna osoba zmarła z powodu niewydolności oddechowej), Torzym – 74 osób i już dziś wiemy, że dwóch pensjonariuszy ma dodatni wynik na obecność koronawirusa, pozostali będą sukcesywnie testowani. 21 osób trafiło do Drezdenka, 3 do Zielonej Góry i też do Żagania. Dobrze się stało, że samorząd nie czekając na decyzje rządu przekierował 8,5 mln zł z własnego budżetu na zabezpieczenie przed koronawirusem i zakup środków higieny osobistej. Nasze pierwsze decyzje dotyczyły zakupu urządzeń do laboratorium. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że najważniejsza jest diagnostyka. Dziś tych urządzeń nie można już zdobyć. Udało się zabezpieczyć szpitale w Gorzowie, Zielonej Górze, Żarach , również w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kupując za 5 mln testy – mówiła marszałek.

- Środki ochrony osobistej w pierwszej kolejności kupiliśmy z własnych środków przeznaczając 1,5 mln zł przekazanych z promocji. Wsłuchując się w prośby starostów, dyrektorów domów pomocy społecznej w całym województwie, te środki ochrony osobistej zawoziliśmy też tam, mimo że samorząd województwa nie jest organem prowadzącym dla tych jednostek. Dzięki zgodzie Komisji Europejskiej, która przyszła bardzo szybko, bo już w marcu, skierowaliśmy 50 mln zł na zabezpieczenie przed skutkami pandemii. 9 mln zł trafiło na środki ochrony osobistej – kupowaliśmy je w Chinach, zrobiliśmy to jako pierwszy region w Polsce. 36 mln zł przeznaczyliśmy na sprzęt ratujący życie. Lista jest bardzo długa.  To m.in. tomografy i cztery ambulanse – dwa są w Gorzowie, dwa w Zielonej Górze. Sprzęt trafił do naszych szpitali, ale też tych postawionych w stan gotowości – do Szprotawy, Sulechowa, Żar: szpitala wojskowego i Na wyspie, do Krosna Odrzańskiego.  Łącznie w projekcie Lubuskie kontra wirus na zakup sprzętu i przeznaczyliśmy 38 mln zł. To jednak nie koniec. Na ostatnim posiedzeniu zarządu przeznaczyliśmy ponad 800 tys. zł na zakup dodatkowych 8 respiratorów. Chcemy być przygotowani, gdy na następne szpitale zostaną nakładane decyzje o postawieniu w stan gotowości bez środków finansowych  – podkreślała  marszałek Polak. I dodała, że działania samorządu dotyczą nie tylko pomocy szpitalom, ale też domom pomocy społecznej. Z EFS przeznaczono 4,5 mln na dodatki do wynagrodzeń i sprzęt ochrony osobistej, a z programu POWER – 24 mln na zatrudnienie dodatkowych opiekunów, sprzęt, środki ochrony osobistej i dodatki do wynagrodzeń.  

 

Potrzeby są bardzo duże

- Ostatnie nasze działania wiążą się z przygotowaniem do II fali zachorowań. 1,5 mln zł przeznaczyliśmy dla Zielonej Góry na przygotowanie specjalnego pawilonu do wykonywania badań dla osób z podejrzeniem COVIDu i dla szpitala w Gorzowie Wlkp. – 1,2 mln  na wykonanie triażu. Samorząd województwa zwrócił się o pomoc do naszych regionów partnerskich. Z Saksonii, Brandenburgii, Hainan w Chinach otrzymaliśmy wsparcie w postaci sprzętu i środków ochrony osobistej – wyliczała marszałek Polak.

Samorząd województwa wielokrotnie apelował też o inne działania. - Niedopuszczalne są korekty ryczałtów dla szpitali postawionych w stan gotowości. Szpital w Torzymiu z tego tytułu stracił w maju 1,5 mln zł. Wystąpiliśmy też o wydłużenie rozliczania ryczałtów do końca maja przyszłego roku i spotkaliśmy się z pozytywną opinią Ministra Zdrowia. Na początku I fali, gdy było o wiele mniej zachorowań, szpitale uzyskiwały awansem 1/12 płatności z NFZ, teraz szpitale są zmuszone kredytować procedury – mówiła marszałek.

Zarząd województwa w sierpniu negocjował z Komisją Europejską dodatkowe środki finansowe - 30 mln. - 20 mln przeznaczonych zostanie na przygotowanie łóżek dziecięcych w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Komisja Europejska zgodziła się, choć wielu twierdziło, że to nierealne.  10 mln trafi do szpitala w Gorzowie na sprzęt wysokospecjalistyczny. W dalszym ciągu czynimy starania, by przekierować z RPO 6 mln na zabezpieczenie kolejnych łóżek covidowych, by tą pomocą objąć też szpitale powiatowe. Takie szczęście w tym nieszczęściu, że mamy praktycznie ukończoną budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Jest to dobry moment, żeby przyspieszyć wyposażanie centrum. Możemy tę powierzchnię i dodatkową w Gorzowie, czyli hematologię, przeznaczyć na dodatkowe łóżka dla pacjentów covidowych – podkreśliła marszałek Polak.

Radna Anna Synowiec pytała, jakie środki na walkę z pandemią trafiły do Lubuskiego z rządu? Marszałek Polak: - Z własnego budżetu przeznaczyliśmy 8 mln 258 tys. zł, ze środków unijnych – 50 mln, w tym 5 mln na testy, 45 mln na urządzenia i środki ochrony, 24,5 mln na wsparcie DPSów. Z budżetu wojewody uzyskaliśmy na samym początku na szpitale postawione w stan gotowości  5 mln 71 tys. zł

Radna Anna Chinalska zauważyła, że słuszna jest strategia, by być krok przed pandemią. Podała przykład Niemiec, gdzie w Berlinie jedną z hal sportowych już zamienia się na miejsce leczenia zakażonych koronawirusem.  – Plan, by naszych nowych budynkach ulokować osoby z dodatnim wynikiem COVID jest słuszny. To wymaga współpracy z wojewoda i środków unijnych, by odpowiednio wyposażyć te budynki – podkreślała radna.

Radny miasta Zielona Góra Janusz Rewers zapytał, skąd ocena trzy plus skoro ogromne środki już teraz trafiły do szpitali na zabezpieczenie w walce z COVID. - Bo potrzeb mamy o wiele więcej. Nie byliśmy w stanie zaspokoić wszystkich. Zgłasza się  Nowa Sól, szpitale powiatowe. W sierpniu zrobiliśmy inwentaryzację potrzeb, wystąpiliśmy do wojewody i ministra zdrowia o wyposażenie naszych szpitali. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi zadowalającej. Dlatego na trójkę z plusem, bo mam świadomość, jak dużo potrzebują szpitale. Nie mamy bloku operacyjnego dla pacjentów z COVIDem. Szpital w  Gorzowie musiał wykonać operację pacjenta z dodatnim wynikiem, bo inne szpitale spoza województwa odmówiły.

Komisja zdrowia przyjęła projekt stanowiska, które zostanie poddane pod obrady Sejmiku. Najbliższa nadzwyczajna sesja odbędzie się 12 października.

Treść stanowiska w załączniku. - Powinniśmy dzisiaj współpracować. Jeżeli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców, trzeba działać natychmiast. W takiej sytuacji nie można się przerzucać odpowiedzialnością. Prosimy o zaangażowanie i współdziałanie w tym trudnym czasie. Należy włączyć wszystkich do walki pandemią. Powinniśmy wszyscy zrobić wszystko – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Galeria: Komisja Zdrowia - 8.10.2020

Do pobrania

Zobacz również