Radni wsparli budowę obwodnicy Trzciela

Pobierz PDF
Radni województwa podjęli decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2 mln zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pod nazwą „Obwodnica miasta Trzciel”

- Musimy zadbać o dobre skomunikowanie autostrady A2 z drogą ekspresową S3 z siecią dróg wojewódzkich i gminnych – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. - To kolejny projekt poprawiający dostępność komunikacyjną w regionie – dodaje członek zarządu Marcin Jabłoński.

Projekt ,,Przebudowy DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel wraz z budową skrzyżowania na DK Nr 92” jest realizowany w zakresie poniższych inwestycji stanowiących techniczną całość:

1)  przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła „Trzciel” autostrady A2 do planowanej obwodnicy;

2)  budowy obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F;

3)  budowy skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową Nr 92. 

Inwestorem zadania jest Powiat Międzyrzecki. Na mocy Porozumienia z 7 lutego 2012 r. Województwo Lubuskie, Gmina Trzciel i GDDKiA O/ZG współuczestniczą w przygotowaniu zadania w zakresie organizacyjnym i finansowym. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych jako zadanie wieloletnie.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie południowo– zachodniej obwodnicy Trzciela na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 relacji Świecko – Poznań do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1339F relacji Trzciel – Lutol Mokry, wraz z przebudową tej drogi aż do węzła „Trzciel” autostrady A-2, która ma za zadanie włączenie w sieć TEN-T. Wartością dodaną projektu będzie także m.in. poprawa infrastruktury transportowej, stanu technicznego drogi, zmniejszenie kosztów utrzymania i emisji hałasu.

Inwestycja swym zakresem obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1358F oraz projektowaną obwodnicą do formy ronda dużego. W związku z powyższym konieczna jest rozbudowa odcinków drogi krajowej nr 92 oraz drogi powiatowej nr 1358F w celu dostosowania wlotów do ronda. Ponadto zaprojektowano wykonanie skrzyżowania obwodnicy z droga powiatową nr 1339F oraz drogą gminną nr 006337F w formie ronda średniego. Z trasą planowanej obwodnicy krzyżuje się droga gminna nr 006301F. Zaplanowano jej rozbudowę na odcinku 130 m i poprowadzenie pod obiektem w ciągu obwodnicy. Przebudowa drogi powiatowej w ciągu projektowanej obwodnicy ma na celu wykonanie wzmocnionej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6

Zobacz również