Lubuskie w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Pobierz PDF
- Cieszę się, bo to ogromna szansa dla lubuskich producentów żywności, aby przedstawić swoje produkty turystom nie tylko z innych części Polski ale także z Europy - powiedział Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek woj. lubuskiego.


W tym roku, województwo lubuskie, jako 11. region w Polsce i 47. w Europie, przystąpiło do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. - Cykl spotkań, mnóstwo rozmów i pracy zaowocowało wprowadzeniem naszego regionu do Sieci - podkreśla wicemarszałek Tomczyszyn.

Idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała w Szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt ten szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i władz samorządowych w regionach, których ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności najwyższej jakości.

Głównym celem regionów znajdujących się w Sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych surowcach. Regiony realizują działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. Ważną kwestią jest ułatwienie turystom i pozostałym konsumentom dostępu do żywności produkowanej i przetwarzanej na bazie lokalnych i regionalnych surowców w całej Europie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oparta jest na ogólnie rozpoznawalnym logo, ustalonych kryteriach członkostwa, wspólnych zadaniach promocyjnych i marketingowych na poziomie regionalnym jak i europejskim.

Cele Lubuskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego:

· promocja lubuskich wyrobów i przetworów żywnościowych, dań i potraw regionalnych związanych z dziedzictwem kulinarnym regionu;

· rozwój i aktywizacja lokalnych producentów żywności wysokiej jakości;

· wzmocnienie tożsamości regionalnej;

· wskazanie miejsc, w których oferowane są produkty regionalne, wyróżniające się wysoką jakością;

· stymulowanie ruchu turystycznego poprzez rozwój atrakcyjności kulinarnej regionu;

· rozwój i wsparcie lubuskich małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej oraz wzmacnianie ich konkurencyjności;

· zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości;

· wsparcie rozwoju sieci sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych;

· tworzenie nowych miejsc pracy.

Kto może zostać członkiem Lubuskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego?

· producenci z sektora rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa/rybactwa;

· producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno – spożywczych;

· właściciele restauracji, innych obiektów gastronomicznych lub hotelarskich;

· sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości i sklepy farmerskie.

Korzyści ze wstąpienia do Sieci, czyli dlaczego warto zostać członkiem Sieci?

· oznakowanie przedsiębiorstwa tabliczką z logo Dziedzictwo Kulinarne Lubuskie, którą podmiot bezpłatnie otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

· prawo do oznakowania produktów logiem Dziedzictwo Kulinarne Lubuskie,

· promocję na portalach społecznościowych prowadzonych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

· umieszczenie informacji o członkostwie w Sieci na stronie internetowej Samorządu Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl ) oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (www.culinary-heritage.com ),

· możliwość uczestniczenia w imprezach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego, takich jak: targi, festyny, jarmarki, imprezy plenerowe itp.,

· udział w szkoleniach i stały dostęp do materiałów szkoleniowych,

· dostęp do bazy danych wszystkich członków Sieci,

· możliwość korzystania z preferencyjnych warunków promocji i sprzedaży wynegocjowanych przez Sieć dla członków Sieci.

Jak zapisać się do Sieci?

Podmiot zainteresowany członkostwem w Sieci, musi złożyć w tej sprawie wniosek w formie pisemnej na udostępnionym formularzu. Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra.

Opłaty członkowskie

Pierwsze członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego przyznawane jest na dwa lata i jest całkowicie bezpłatne. Po dwóch latach członkostwo w Sieci może zostać odnowione na wniosek członka Sieci i wówczas opłata roczna wynosi 100 zł. Przedłużenie członkostwa w Sieci jest dobrowolne.

Galeria zdjęć

Zobacz również